Palmový skleník v zámeckém parku

Nejvýznamnějším a nejzajímavějším objektem v zámeckém parku v Kopidlně je palmový skleník postaven dle vzoru Schönbrunského palmového skleníku.

Stavba palmového skleníku byla provedena podle projektu architekta Josefa Podhájského v rámci radikální přestavby celého parku. Vzorem pro jeho návrh byl Schönbrunský skleník.
Skleník byl dokončen roku 1894 jako volně stojící stavba, jejíž půdorys je přibližně obdélníkový. Na kratších stranách skleníku se nachází trojúhelníkové štíty a stavba je přízemní bez podsklepení. Hlavní průčelí je orientováno k severu a je zde jeden ze tří vstupů. Základní konstrukce skleníku je zděná z cihel a omítnutá v bílo-žluté barvě. Hlavní pohledová dominanta skleníku je jeho střední část se čtvercovým půdorysem. Střecha je kryta dvoustěnnou prosklenou kopulí, která je ve středu zakončena čtverhrannou lucernou. Obě boční křídla přiléhají ke středové části symetricky a jsou řešena shodně v exteriéru i interiéru. Konstrukce skleníku je kovová, dvouplášťová a její výplň jsou čtvercové skleněné tabulky.

Skleník byl necitelnými stavebními zásahy a vlhkostí dosti poničen, avšak rekonstrukce jej vrátila zpět co nejblíže k původnímu stavu.
Technické památky
ostatní technické památky