Mechanická tkalcovna lněného zboží

Na počátku 20. století byla na okraji Lomnice nad Popelkou u rybníka vystavěna mechanická tkalcovna Bedřicha Šlechty.

Významnou rodinou, která vytvořila základy lnářství v Lomnici nad Popelkou, byla rodina Šlechtů. Již na počátku 18. století Adam Duchoslav Šlechta a jeho syn Jan založili obchod s tkalcovským zbožím a Antonín Šlechta založil bělidlo v Hrabačově. Dalším významným podnikatelem v této oblasti byl Bedřich Šlechta, který nechal roku 1910 postavit moderní mechanickou tkalcovnu lněného zboží. Tkalcovna byla nejprve vybavena 60 těžkými stavy a posléze se jejich počet zvýšil na 200. Vybavení tkalcovny také zahrnovalo různé další stroje pro konfekční výrobu. Roku 1938 byla společnost přeměněna na akciovou společnost Textilní závody P. A. Šlechta a syn. V roce 1945 se stává P. A. Šlechta národním správcem továrny a později ředitelem národního podniku Spojené továrny lněných a technických tkanin. A roku 1949 přichází na světlo světa národní podnik Technolen. Podle trhu se postupně měnil i výrobní program. Po roce 1989 byl Technolen privatizován a výroba se zaměřila výhradně na syntetické materiály. 
Továrna byla zrekonstruovaná a dodnes se zde vyrábějí technické tkaniny, avšak již pod názvem Mehler Texnologies s.r.o.


Lomnice nad Popelkou

Šlechtova 860, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Telefon:+420 481 641 318
Technické památky
památky spojené s řemeslem