Mechanická tkalcovna Josefa Crhy

Mechanická tkalcovna Josefa Crhy je významnou tkalcovnou, která byla vybudována v Lomnici nad Popelkou.

Roku 1866 založil Josef Crha svůj podnik a zaměstnával především ruční tkalce. Až roku 1908 postavil budovy pro mechanickou tkalcovnu, která byla vybavena 150 stavy. Tkalcovna byla zaměřena na výrobu kanafasových a flanelových látek. Jindřich Crha, lomnický starosta a člen Spolku průmyslníků textilních, převzal firmu roku 1914. Ve 20. letech rozšířil sortiment továrny o krizety, oxfordy a sypkoviny. Výroba byla zastavena roku 1942 a po znárodnění spadala pod národní podnik Technolen. Západní hala strojovny byla zbořena. Částečně se dochovala kotelna s komínem bez hlavice a budovy skladů byly rekonstruovány.


Lomnice nad Popelkou

Kampelíkova 1060, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Technické památky
památky spojené s řemeslem