Mechanická tkalcovna Vincence Mastného

V Lomnici nad Popelkou při ulici Antala Staška naleznete areál bývalé mechanické tkalcovny Vincence Mastného.

Vincenc Mastný zdědil lomnický tkalcovský podnik Jana Mastného. Roku 1855 postavil Vincenc Mastný továrnu pro tkaní bavlněného zboží, která měla čtyři podlaží. Do roku 1863 z ní vytvořil tkalcovnu mechanickou (bohužel tato budova zde již nestojí - její č.p. bylo 210). V tomto období byla také postavena správní budova č.p.213 (tato budova byla opravena a v současné době v ní sídlí střední škola). Roku 1893 došlo ke koupi areálu třemi nejmladšími syny a vnukem Jana Mastného, kteří vytvořili firmu T. H. & V. Mastný. Ti nechali postavit novou budovu mechanické tkalcovny, která nyní nese č.p. 212. Továrna tkaného zboží byla majetkem rodiny Mastných až do roku 1932, kdy čítala 850 stavů. 
V současné době je zachovalá budova využívána výrobcem dřevěného zboží.


mail

Lomnice nad Popelkou

Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou, 512 51

Telefon:+420 602 154 828
GSM:+420 724 556 883
E-mail:info@tovarna-mastnych.eu
Web:http://tovarna-mastnych.eu
Technické památky
památky spojené s řemeslem