Libštátská mechanická tkalcovna

Významným textilním podnikem, který byl založen na konci 19. století, byla Libštáská mechanická tkalcovna.

Stanislav Hybler s Janem Jínou kupují roku 1888 starý panský mlýn, který byl upraven pro sklářskou výrobu. Hybler s Jínou přestavěli mlýn na tkalcovnu, ve které bylo 64 stavů a následně ji rozšířili na tkalcovnu čítající 140 stavů a šlichtovnu. Roku 1892 prodal Hybler tkalcovnu semilskému staviteli Petru Kramářovi, protože začal sám podnikat v Košťálově. Petr Kramář však nechává svůj podíl ihned přepsat na svého syna JUDr. Karla Kramáře (říšský a zemský poslanec). V roce 1898 se stal Karel Kramář jediným majitelem tkalcovny, jejíž provoz však spravovali jiní. Závod se rychle rozrůstal a pracovalo v něm 350 dělníků, kteří pracovali na 900 stavech. Libštátská mechanická tkalcovna byla prvním českým podnikem tohoto druhu. Po roce 1948 se tkalcovna stala součástí národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily.
Dodnes je továrna v provozu, ale její budovy byly značně přestavěny a upraveny. V současné době se v areálu továrny nachází společnost Ltz Lobštát s.r.o.

mail

Libštát

Libštát 58, Libštát, 512 03

E-mail:info@libstat.eu
Web:www.libstat.e-obec.cz
Technické památky
památky spojené s řemeslem