Bělidlo bavlněných tkanin

Továrnu bělidla, barevny a úpravny bavlněných tkanin nalezneme, pokud pojedeme z Horní Sytové příhradovým mostem přes Jizeru u Hájí nad Jizerou.

V letech 1883-1884 nechal Franz Gerl, někdejší ředitel bělidla Linke & Stumpe v Jablonci nad Jizerou, vystavět na levém břehu řeky Jizery bělidlo bavlněných tkanin. Syn Alwin Gerl získal bělidlo po otcově smrti roku 1896. Alwin závod zmodernizoval a zároveň rozšířil o barevnu a mercerizovnu (neboli úpravnu látek do lesku např. saténů). Obě dvě tyto budovy byly vybaveny elektricky poháněnými zařízeními. Po znárodnění zde nebyl provoz zrušen, ale byl začleněn do národního podniku Kolora. Po revoluci byl textilní závod vrácen v restituci paní Giesel Horákové-Gerlové. I přes změny názvů ovlivněných politickými událostmi pokračuje závod bez přerušení provozu jako klasická textilní úpravna a barevna.

Areál je dobře udržovaný, můžeme v něm najít výrobní budovy s jednoduchou halou, parkem s vodotrysky a skleníkem.

Háje nad Jizerou

Háje nad Jizerou 22, Háje nad Jizerou, 513 01

Telefon:+420 481 685 112
+420 481 685 113
Web:www.gerl.cz
Technické památky
památky spojené s řemeslem