Textilní továrna Hybler a syn

Textilní průmysl měl na Semilsku vždy silnou tradici, a tak není divu, že v Benešově u Semil byla postavena továrna na výrobu textilií a textilních přízí Hybler a syn.

Textilní továrna Hybler a syn byla založena na konci 19. století. Zakladatel továrny Josef Václav Hybler nechal nejprve vystavět vodní dílo a poté budovy textilního závody. V areálu se tedy nacházely budovy přádelny, tkalcovny, barevny a tiskárny. Josef Václav Hybler postupně továrnu rozšířil, ale největší úprava proběhla až po První světové válce. V této době byly budovy architektonicky sjednoceny a k největší etážové budově byly přistavěny symetricky dvě schodiště a jedna sprinklerová věž. Tato podoba areálu se zachovala do současnosti. Společnost se stala významným dodavatelem tkanin v Československu, ale zároveň vyvážela své výrobky do zahraničí včetně zámoří. Omezení výroby přichází v období Druhé světové války, kdy byl dáván důraz na válečnou průmyslovou produkci. Po roce 1948 se stává továrna součástí Bavlnářských závodů a roku 1968 součástí národního podniku Kolora. Po revoluci, kdy byly uplatněny restituční nároky přímých potomků majitele, byla roku 1996 založena společnost HYBLER TEXTIL. Společnost navazuje na rodinnou tradici.
V současné době se firma zaměřuje na výrobu ložního prádla a ubrusů.

 

mail

Benešov u Semil

Benešov u Semil 160, Benešov u Semil, 512 06

E-mail:obec@benesovusemil.cz
Web:www.benesovusemil.cz
Technické památky
památky spojené s řemeslem