Chemická továrna v Železném Brodě

Železný Brod byl na konci 19 století a počátku 20 století průmyslovým městem a mezi jeho budovy patřila i někdejší chemická továrna.

Roku 1910 byla postavena stavitelem Vosátkem zděná budova se zděnou konstrukcí. Stavba byla nejspíše zhotovena pro Josefa Schaefera, který se zabýval výrobou svíček. Nástupce Josefa Schaefera - Martin Schaefer vedl firmu až do roku 1945. Poté zde byly umístěny komunální služby města Železný Brod.
V současné době se zde nachází soukromá firma.

 

Železný Brod

Masarykova 405, Železný Brod, 468 22

Technické památky
památky spojené s řemeslem