Po stopách Casanovy do Mnichova Hradiště

Málokdo z Čechů tuší, že nejslavnější světový milovník žen Giacomo Casanova strávil sklonek svého života v Čechách. Své stopy zanechal i v Českém ráji na zámku v Mnichově Hradišti, kam byla počátkem 20. století převezena knihovna ze zámku Duchcov, kde působil jako knihovník.

Zámek v Duchcově i v Mnichově Hradišti patřil Valdštejnům a byli to právě oni, kdo zajistil stárnoucímu Casanovovi, právě píšícímu své slavné paměti, živnost knihovníka v hraběcích službách. A proto při prohlídce mnichovohradišťských zámeckých interiérů můžete vidět knižní svazky, jichž se dotýkal samotný Casanova.

Dnešní podoba mnichovohradišťských zámeckých interiérů i po všech pozdějších úpravách připomíná atmosféru 18. století. Historické fondy společně s rozměrnými olejomalbami na stěnách salonů a další dobovou výzdobou tvoří ze zámku mimořádně působivý celek. Na stěnách chodeb můžete spatřit portréty Valdštejnů a loveckých trofejí.

Pro své návštěvníky má zámek připraveny celkem čtyři prohlídkové okruhy:

I. Valdštejnské interiéry

50 minut

II. Interiéry Svaté aliance a zámecké divadlo

45 minut

III. Hrobka Albrechta z Valdštejna v kapli sv.Anny

30 minut

IV.Dětská prohlídka

30 minut

Dětský okruh s kostýmovaným průvodcem je možný absolvovat pouze během letních prázdnin v červenci a srpnu, a to pouze v neděli v 10:15 a 10:45 hod. (určeno dětem do 9 let). Mimo uvedenou dobu pouze po dohodě se správou zámku.

Ve druhém patře hlavní budovy zámku se nachází Městské muzeum, které představuje archeologii, národopis, přírodu regionu, historickou lékárnu a model Drábských světniček.

www.mnichovo-hradiste.cz

Mnichovo Hradiště