Vodní mlýn v Psinicích

Mlýn na okraji obce Psinice patřil do soustavy bývalých mlýnů v obcích Zliv, Psinice, Křešice a Bučice.

Nejstarším písemným dokladem o mlýnu v Psinicích je smlouva z roku 1804, kdy otec Jiří Šmejda prodává mlýn Josefu a Josefě Šmejdovým. V roce 1874 kupuje mlýn Václav Kozák, jehož potomkům patřil mlýn až do 20. století.Budova je postavena z pískovcových kvádrů a zbytek stavby je roubený. Náhon obtéká bývalý rybník Letkovec, který byl ve druhé polovině 19. století vysušen. Mlýn se dochoval v relativně nezměněné podobě. Na počátku 20. století byla v mlýně provedena modernizace, při které se zachovala většina původní technologie. Poslední majitel František Kozák neměl již zájem o další modernizaci, a proto přestal být mlýn ve 30. letech 20. století využíván. Vodní kolo bylo odstraněno v 50. letech 20. století, zachovalo se však torzo včetně hřídele.
Současný majitel provádí opravy mlýna i s původními technologiemi. V budoucnu by měl mlýn sloužit k původním účelům a zároveň by měl být i turisticky zpřístupněn. 

Libáň

Psinice 48, Libáň, 507 23

Technické památky
památky spojené s řemeslem