Vacardův vodní mlýn na Sněhově

V malebném údolíčku na Malé Skále se nachází roubená stavba Vacardova mlýna.

Mlýn s pilou na Sněhově zde stál nejméně tři staletí, ale nejdůležitějším rokem je rok 1765. V tomto roce víme s určitostí, že již stál, protože je to rok, kdy mlýn s příslušenstvím zakoupil Václav Vacarda. Jeho potomci vlastnili vodní mlýn až do roku 1897, kdy ho pak prodali Josefu Boučkovi z Bratříkova. Druhá polovina 19. století znamenala útlum mlynářské činnosti ve sněhovské oblasti. Roku 1910 se tehdejší majitel Vítězslav Bouček rozhodl provoz mlýna a pily ukončit. 
V současné době je mlýn po rekonstrukci, která ho uvedla do původního stavu a je soukromým majetkem.

Malá Skála

Malá Skála 191, 468 22

Technické památky
památky spojené s řemeslem