Vodní mlýny v Radimi

V jičínské kotlině v obci Radim se nacházejí tři vodní mlýny, které zpracovávaly mouku.

Mlýn Prostřední č. p. 36
Mlýn byl poháněn jedním kolem na vrchní vodu se spádem 7 metrů. Voda byla do mlýna přiváděna náhonem od splavu na konci údolí a dřevěným žlabem nad obecní cestou. Mezi stroje, kterými byl mlýn vybaven, patřila jedna žitná stolice, jedna stolice pšeničná, jeden francouzský kámen a také jeden špičák. U mlýna se také nacházel obchod se smíšeným zbožím.
Mlýn je v současné době velmi zchátralý včetně přilehlého špejcharu. Nový majitel však připravuje jeho opravu.

Mlýn Dolení č. p. 22
Tento druhý mlýn ze trojice radimských mlýnů měl také jedno kolo na vrchní vodu se spádem 5 metrů. Jeho vybavením byla jedna žitná válcová stolice, francouzský kámen a příslušné mlecí stroje. Voda byla z potoka odváděna do rybníčku, kde tvořila zásobu a dále pak byla při mletí odpouštěna náhonem na mlýnské kolo. V roce 1932 přistavěl tehdejší majitel Jan Beneš k mlýnu pekárnu a rozvážel žitný chléb, který pekl, do širokého okolí.
Po velké rekonstrukci dnes slouží mlýn k rekreaci potomků původního majitele. V současné době se dočkal oprav i rybníček.

Mlýn Hoření č. p. 1
Třetí radimský mlýn měl taktéž jedno kolo na vrchní vodu, které mělo spád 8 metrů a mezi jeho vybavení patřil francouzský kámen a špičák. Po Valdštejnově smrti roku 1634 byl zdejším pánem Adam z Riechenfelsu, který byl lidem velmi oblíben. Jelikož se mlýn nachází na samotě u lesa, sešli se v něm čeští vyhnanci nesoucí důležité poselství Adamovi z Riechenfelsu. Roku 1868 původní patrový mlýn, který měl také dřevěnou pavlač, vyhořel a František Vágner vystavěl menší mlýn s větším vodním kolem. V tomto mlýně se mlelo až do roku 1930.
Mlýn je po opravě a je majetkem rodiny Holých.

Radim

Osada Tužín, Radim, 507 12

Technické památky
památky spojené s řemeslem