Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou byl vybudován za pomoci několika paseckých občanů v přízemních místnostech farní budovy v letech 1958. Je věnován památce písmáka a houslaře Věnceslava Metelky. Podává obraz o životních osudech horalů 19. století.

Připomíná spisovatele Karla Václava Raise, který život v Pasekách zobrazil v románu „Zapadlí vlastenci“. V roce 1975 byl památník zrekonstruován podle literárního scénáře badatele a vydavatele Metelkova díla PhDr. Jaromíra Jecha. V roce 1978 byl rozšířen o další dvě místnosti v patře budovy. V jedné je výstavní síň s dvěmi funkčními, paseckými, tkalcovskými stavy. Ukázkou dovednosti rodiny Škrabálků z č. p. 7 z Pasek nad Jizerou je pasecký chodící betlém. Zhotovili jej bratři Bohumil a Josef v letech 1914–1916. Tehdy jeho dřevěné figurky uváděl do pohybu vítr otáčející lopatkami větrného mlýna. V roce 1985 betlém opravil a znovu uvedl do chodu, tentokrát již s pomocí elektrického pohonu, pasecký rodák - Ladislav Votoček. Ve druhé místnosti je expozice Krkonošské houslařské školy. Bohatá sbírka hudebních nástrojů podává ucelený obraz houslařské školy od jejího založení až po současnost. U příležitosti 200. výročí narození krkonošského zakladatele houslařství Věnceslava Metelky byla na přilehlém hřbitově odhalena mistrova busta.