Zpátky do minulosti aneb muzeum starých krkonošských řemesel v Poniklé

Muzeum starých krkonošských řemesel v Poniklé vás vrátí o několik desítek let zpět, do dob dávno minulých, a seznámí vás se zpracováním obilí a slámy, výrobou vánočních ozdob z foukaných perliček, truhlařinou, tesařinou, ševcovinou, podíváte se do dobově vybavené světničky a čeká vás mnoho dalších zajímavostí.

Muzeum starých krkonošských řemesel je soukromé muzeum manželů Pičmanových. Situováno je v horní části obce nedaleko kostela. První část expozice hospodářských strojů a zobrazení dřívějšího života v podhůří Krkonoš byla zpřístupněna v původní roubené stodole. Sbírka artefaktů se postupně rozšiřovala, a s tím bylo nutné zřídit i další výstavní prostory. Shromážděny jsou ukázky starých krkonošských a podkrkonošských řemesel a spolkových činností. Seznámíte se s významnými osobnostmi a rodáky Poniklé. Na své si přijdou obdivovatelé ručních prací. Vystaveny jsou např. techniky zdobení textilu. Odpočinout si můžete v příjemné stylové světničce ,, U dobrýho kafe”. Pro skupiny je možné zajistit předvádění řemesel. V červenci tu organizují tématické dílny, které připomenout zručnosti tehdejších horalů.