Kaplička sv. Gotharda

Poutní místo z 19. století mezi Českým Šumburkem u Tanvaldu a Příchovicemi.

Kaplička byla postavena v roce 1817 v blízkosti Příchovic na území Českého Šumburku u Tanvaldu. O 101 let později byla téměř zničena. Obnovit a vyzdobit ji později nechal jeden ze zaměstnanců firmy Johan Liebig na památku své matky. V roce 1952 kapli zničil blesk. Ke znovuobnovení této památky došlo až v roce 2011 díky Obecně prospěšné společnosti Jizerky pro Vás, ve spolupráci s obcí Stará Kamienica v Polsku. V kapličce je umístěna dřevěná plastika světce Gotharda, jejímž autorem je Adam Spolnik.

Sv. Gothard se narodil v r. 960 v Dolním Bavorsku, a svatořečen byl roku 1131 papežem Inocencem. Svatý Gorghard se stal patronem chudých a nemocných, současně je i patronem zedníků a kameníků.

Kořenov

Další historické památky
ostatní