Sokolovna ve Velkých Hamrech

Na náměstí ve Velkých Hamrech stojí budova, na které kromě kuželek pod okny a četných štukových ozdob vidíme nápis Paže tuž, vlasti služ! Není tedy pochyb o tom, že se nacházíme před sokolovnou.

V pamětní knize Sokola Velké Hamry I je psáno: „I pod zdejším Muchovem českým se myšlénka zříditi tělocvičnou jednotu Sokol pro Hamry a okolí zrodila. Nežli prvé jaro se k nám přiblížilo, založena jest 1. března 1886 jednota tato“. Cvičilo se postupně na několika místech, až se Valná hromada v roce 1910 jednomyslně usnesla na stavbě sokolovny.

Projekt v novorenesančním slohu vypracoval stavitel Oldřich Zítek, stavba (tj. práce zednické, kamenické, tesařské a štukatérské) byla zadána Ing. A. Vosátkovi. Základní kámen byl položen 19. června 1910 a tělovýchovná jednota v nové budově zahájila činnost již 18. prosince 1910, tedy už za půl roku! Přístavba kina se uskutečnila o něco později, plány zpracoval architekt Jáchym Vondra (kino bylo ve své době největší v okrese Jablonec nad Nisou). Žádost o kinematografickou licenci byla kladně vyřízena v  roce 1921 a promítalo se zde do roku 1995.

Sokolovna slouží sportovnímu vyžití dětí i dospělých a poskytuje také zázemí některým akcím města, na jejichž organizaci se členové Sokola podílejí.

mail

Velké Hamry

Velké Hamry 276, 468 45

Telefon:+420 483 369 811
E-mail:muvh@velkehamry.cz
Web:www.velke-hamry.cz
Další historické památky
sousoší