Brechschmiedova kaple a Čertova komora

Na počátku 18. století žil v Dolním Maxově kovář Andreas Kuntze, řečený Brechsmied. Když v sobě objevil podnikatelského ducha, opustil kovářské řemeslo a obchodoval s plátnem.

Byl tak bohatý, že si mohl koupit hostinec Zlatá hvězda u Sychrova a peníze si od něj půjčoval i sám kníže Rohan. Jeho úspěchy lidé vnímali jako důsledek spolčení s ďáblem. Na místě, kde se údajně upsal čertu (vedle zelené turistické cesty z Horního Maxova do Josefova Dolu), stojí na plochém žulovém kameni šestiboká kaple z 19. století seskládaná z hrubých kvádrů jizerskohorské žuly. Ten, kdo se upsal čertu, ovšem nemohl mít po smrti klid. A tak se Andreas Kuntze nadále scházel s ďáblem v černé jeskyni na vrcholu Bukové hory v Jiřetíně, které se od těch dob říká Čertova komora. Vysvobodit ze zakletí ho mohla jen smrt nevinného dítěte. K té opravdu došlo v roce 1863, kdy kamenná plotna zabila dřevorubeckého synka, který si zde právě hrál. Buková hora tak se svou Čertovou komorou získala tajemnou pověst.

Církevní památky
ostatní