Kaple sv. Anny na Hamrskách

O založení kaple se zasloužil tehdejší místní učitel Josef Mašek. V červnu roku 1891 byl položen základní kámen a stavba byla dokončena v roce 1894. O pět let později (1899) zde byl zásluhou Čtenářské besedy zřízen hřbitov. V roce 1903 byla kaple značně rozšířena a v září téhož roku nově vysvěcena. Je vystavěna v novorománském slohu.

Dříve postavená část s oltářem k východu byla presbytářem, později přistavěná část s  věží byla lodí kaple. Kapli převzala od obce v roce 1922 do nájmu Církev československá, dnes v  ní slouží farář Církve československé husitské každoročně kromě tradiční „půlnoční“ i vánoční a velikonoční mše a 5. července mši k uctění památky mistra Jana Husa. Kaple slouží jako pohřební síň, ale občas se zde konají také svatby a křty. Každý rok před Vánocemi odtud zní i koncert dětského pěveckého sboru.

Vnitřní výzdobu tvoří unikátní skleněný oltář ve tvaru obrazu, kde uprostřed jsou ve tvaru kříže zobrazeni velikáni dějin našeho národa. Po stranách kříže je znázorněn průřez krajinou od Krkonoš až po Prahu a připomíná známá místa. Oltář je v barvách typických pro jednotlivá roční období.

Velké Hamry

Velké Hamry, 468 45

Web:www.velke-hamry.cz
Církevní památky
kaple