Sousoší Nejsvětější Trojice ve Stanovém

Duch Svatý v podobě kamenné holubice se vznáší mezi Bohem Otcem a Kristem, kteří sedí na kouli obklopené oblaky.

Nápisy na soklu a podstavci prozrazují, že tuto významnou památku lidového kamenického umění zhotovil Jan Sucharda ze Staré Paky v roce 1836. Sokl zdobí reliéf Jana Nepomuckého.  

Zlatá Olešnice (Jablonec n. N.)

Web:www.zlata-olesnice.cz
Další historické památky
sousoší