Zvonice Mšeno

Zvonice ve Mšeně byla vystavěna v letech 1922-1925. Patřila k církvi československé husitské.

Zvonice ve Mšeně patřila církvi československé husitské, jejíž vznik je datován od 8.1.1920. Církev československá husitská měla po roce 1920 ve Mšeně několik málo příznivců, kteří neměli vlastní modlitebnu a tak jim tehdejší radní propůjčili pro konání bohoslužeb sál na radnici. Touha po vlastní modlitebně však byla silnější a tak se všichni členové složili a z vlastních prostředků začali budovat v Mělnické ulici v roce 1922 zvonici. Stavba zvonice byla dokončena v roce 1925. Od dokončení se zde konaly pravidelné bohoslužby, které pořádal farář z Mělníka, a to v pravidelném intervalu jednou za 14 dní. Během druhé světové války dochází k postupnému zániku konání bohoslužeb. Po válce již není konání bohoslužeb obnoveno a původní význam stavby zcela zaniká. V současné době je zvonice ve vlastnictví města Mšena, které zde několikrát do roka pořádá výstavy uměleckých děl.


 

Mšeno

Mělnická, Mšeno, 277 35

Církevní památky
ostatní