Ke kamennému betlému a nové kapličce

Reliéf vytesaný do kamene pod Hraničním hřebenem nedaleko Erlebachovy boudy nad Špindlerovým Mlýnem je z dálky snadno přehlédnutelný, přesto se u něj zastavuje mnoho turistů, poutníků i církevních představitelů.

V roce 1999 jej z pískovce, speciálně pro tento účel dovezeného z lomu nedaleko vsi Betlém u Kuksu, vytesal sochař Roland Hantlem z Mladých Buků. Ze stejného kamene byly postaveny i sochy Ctnosti a Neřesti nacházející se na zámku Kuks. Kamenný betlem byl slavnostně vysvěcen na podzim 2.10.1999 páterem Jiřím Šlégrem, působícím ve špindlerovské farnosti. Datum 2. 10. L.P. 1999 vytesané na pravé straně kamene je svátkem Andělů strážných, jejichž pomoc je, zejména tady v horách, nanejvýš potřebná. Jak vysvětlil Jiří Tomášek, majitel Erlebachovy boudy, dalším důvodem k umístění svaté rodiny ve výšce 1.150 metrů nad mořem bylo připomenutí 2000. výročí narození Ježíše Krista, oslava rodiny a touha po harmonickém soužití člověka s přírodou. „Milé je, pokud počasí dovolí, u kamenného betlému každoroční zpívání štědrovečerních koled dětí z dětských domovů, kteří u nás sváteční čas pravidelně tráví. Kouzlo Vánoc a romantika zasněžených hor dává, svíčkami osvětlenému monumentu, vyniknout,“ připomněl J. Tomášek.

Betlem je přibližně 110 cm vysoký a 150 cm široký. Spodní polovinu tvoří podstavec, zároveň představující kolébku pro Ježíška. V těchto místech dosahuje tloušťka díla kolem 90 centimetrů. Zdobí jej latinský nápis: „Gloria in excelsis - Deo et in terra pax hominious bonae voluntatis“ –„Sláva na výsostech Bohu a na Zemi lidem pokoj dobré vůle“.
V horní 60 centimetrů mohutné polovině je na levé straně vyobrazen sv. Josef, napravo Panna Maria. Siluetu doplňují na levém boku ležící ovečka, na pravém kráva, pod níž stojí další ovečka.

V těsné blízkosti kamenného betléma byla vystavena a vysvěcena Kaplička sv. Františka z Assisi. Má prosklenou zvoničku a v ní zvonek Anežka, vyrobený v dílně Marie Tomáškové Ditrichové v Brodku u Přerova. V průčelí bronzovou sochu sv. Františka od Mariána Grolmuse, ulitou ve slavné kremnické dílně. Svatý František, tvůrce prvního živého betléma, ochránce chudých a přítel zvířat i všeho živého, odpůrce násilí a jeden z nejoblíbenějších světců vůbec, byl prohlášen i patronem ekologů a všech, kterým záleží na vztahu k přírodě.


Moderní jednoduchá a velmi působivá kaple z rovnaného zdiva z místního kamene, s dřevěnou konstrukcí krovů, štípaným šindelem velikostí a tvarem je na krásném místě pod Malým Šišákem. Vychází z podoby tradičních staveb tak, jak je známe z Krkonoš. Stojí přímo u silnice pod lesem. Místo se v budoucnu pravděpodobně stane cílem mnoha poutníků.


Špindlerův Mlýn