Kostel Povýšení sv. Kříže Lobeč

Kostel Povýšení sv. Kříže se nachází v Lobči, uprostřed místního hřbitova severovýchodně nad vsí. Původní název Nalezení sv. Kříže, později užíváno Povýšení sv. Kříže. Postaven ve 12. století jako farní kostel, přesný letopočet není znám.

Kostel Povýšení sv. Kříže se nachází v Lobči, uprostřed místního hřbitova severovýchodně nad vsí.

Původní název Nalezení sv. Kříže, později užíváno Povýšení sv. Kříže. Postaven ve 12. století jako farní kostel, přesný letopočet není znám. Roku 1384 při něm působili tři kněží. V době husitské byl kostel opuštěn a od té doby byl trvale bez duchovního vedení, farnost již nebyla obnovena. Roku 1532 byl kostel barokně přestavěn. Kostel je postaven jako čtvercová jednolodní budova s pravoúhlým presbytářem se sakristií a oratoří obdélníkového tvaru po stranách kostela. Jihovýchodně od kostela stojí barokní zvonice s vysokou stanovou střechou. V oratoři je epitaf Odolena z Věžníku. Věžníci byli majitelé lobečského panství, kteří zde nechali vystavěti Lobečský zámek. Současná podoba zámku pochází z barokní přestavby roku 1724. Vzhledem k tomu, že v Lobči dosud převládá výrazněji nenarušená zástavba roubených patrových i přízemních domů a menších zemědělských usedlostí s dvory nepravidelného půdorysu, jejichž stáří je možné datovat na přelom 18. a 19. století, byla zde v roce 1995 vyhlášena památková zóna se souborem lidové architektury.

 

Mšeno

Lobeč, 277 36

Církevní památky
kostely