Výlet po naučné stezce o mravencích v Hostinném

Neobvyklé poznání mravenčí říše nabízí stejnojmenná naučná stezka v Hostinném. Ve vzdálenosti cca 4 km probíhající převážně městským lesem je umístěno 12 panelů. Z nich jsou 3 věnovány životu mravenců, kolem jejichž kolonií trasa stezky prochází.

Dozvíte se o mravenci černolesklém (Lasius fuliginosus), jehož početná kolonie vegetuje na samém počátku cesty. Druhý panel upozorňuje na zdejší hojný výskyt největšího mravence dřevokaze (Camponotus ligniperda). Jeho pracovitost, ale i přítomnost datla černého, který ho likviduje, je zřejmá na obrovském modřínu. Další panel informuje o mravencích rodu Formica. Nejhojnější zastoupení má mravenec pospolitý (Formica polyctena). Vytváří veliká kupovitá hnízda. Ostatní panely pojednávají o loukách s jejich typickými rostlinami a motýly, o historii města Hostinné, o fauně a flóře blízkého potoka, myslivosti (u mysliveckých zařízení), včelařství (u lesních úlů), lesních stromech, keřích a bylinách, oboře s listnáči, ptácích, lesním jezírku s jeho živočichy, lomu s jeho geologickými zajímavostmi. Na dvou stanovištích jsou vyhlídková místa s panoramatickými výhledy na město Hostinné a pohoří Krkonoš. Podél cesty jsou zavěšeny ptačí budky.

Spolupodíl na vzniku naučné stezky má RNDr. Petr Miles, pracovník Správy KRNAP, předseda místní organizace Českého svazu ochránců přírody a odborník na myrmekologii a skautská organizace Hostinné.