K dobrým obrům do Hostinného

Dominantou městského znaku Hostinného jsou dva obři. Zajímá Vás, na základě čeho se tam objevili? Přiblížíme vám jednu z pověstí o jejich původu. V místech, kde bylo založeno město Hostinné, žili před dávnými časy lidé nápadní ohromnou postavou. Ostatně dominantní sochy dvou obrů byly na věčnou paměť potomkům postaveny i na městské radnici.

V kraji okolo Hostinného se dnes rozprostírá několik vesnic. Před dávnými časy jej pokrývaly mohutné a husté lesy. Žila v nich divoká zvěř, vlci, medvědi, rysi a lišky. Všechna ta havěť v celém kraji vyvolávala nejistotu a nepokoj, poutníkům byla stejně nebezpečná jako lapkové a loupežníci. Když byli pocestní ušetřeni jednoho zla, hrozilo jim druhé. Snadno mohli zabloudit v hlubokých hvozdech a zemřít hladem i vysílením. To se také často stávalo. Aby učinili přítrž vší nejistotě, zvolili měšťané z Hostinného ze svých řad dva silné a nebojácné muže ohromných postav - pekaře a řezníka. Požádali je, aby procházeli krajem a pomáhali každému, kdo bude jejich pomoc potřebovat. Poslušní příkazů rady starších města, zachránili mnoho lidí před neštěstím.Vyznamenali se odvážnými a hrdinskými činy. Na jejich počest vděční měšťané postavili na hostinskou radniční věž téměř pětimetrové sochy obou ochránců.

Ti dodnes střeží pořádek nejenom na náměstí a v jeho okolí, ale i vrcholnou událost kulturního života města - tradiční lidovou slavnost „PORCIUNKULI“, spjatou se životem františkánů v Hostinném. Koná se každou první sobotu a neděli v srpnu už od roku 1684.

Hostinné