Na desatero pohádek kolem Malé Úpy

Krásná krajina je jistě motivací k procházce pro mnohé z nás, ovšem motivovat k pohybu menší děti je někdy velmi složité. V Malé Úpě vznikla jedinečná pohádková stezka, která kombinuje klidnou přírodu s pohádkovým vyprávěním a něžným způsobem motivuje děti ke zdolání všech deseti pohádkových zastavení.

Na Pomezních Boudách byla otevřena „zastavení“ s pohádkou. Turistická trasa je vybavena dřevěným mobiliářem – jako jsou dětské houpačky, prolézačky, lavice a stoly, aj. Součástí každého zastavení jsou dřevěné čtyřhranné panely a na nich ve čtyřech řečech umístěné, resp.vytištěné krkonošské pohádky paní spisovatelky Marie Kubátové. Kromě pohádky má každé zastavení svůj znak, který děti po obmalování do speciálního průkazu promění za dřevěnou odměnu trvalé hodnoty „Maloúpský groš“.

Zásadní podíl na vzniku trasy má místní sdružení pro kulturu a sport. Malá Úpa s Pomezními Boudami a s poklidnou rodinnou atmosférou, je vyhledávaná všemi, kteří utíkají z městského shonu a ruchu. Nalézají klid a pohodu a čerpají nové síly. Malebné vrcholy a údolí, tichá příroda s volně pobíhající zvěř, ojíněné stromy a travní stébla či letní východy slunce vyvolávají pocit, že jste momentálně v ráji. A právě pocity, že se čas zpomalil, umocňuje pohádková stezka určená dětem i dospělým.

Nápad se zrodil v hlavě Zuzany Semerádové, která žije s rodinou v Malé Úpě. Sama k tomu uvedla: „Žijeme sedmým rokem na Permoníku. Malá Úpa nám přirostla k srdci a je pro nás skutečným domovem. Když jsem naše dvě malé děti Terezku a Lukáška vozila do školky na Pomezní Boudy a vracela se zpět do údolí, tichá a poklidná ranní atmosféra, volně pobíhající zvěř, ojíněné stromy a travní stébla či východ slunce, ve mě vyvolaly pocit, že žijeme v ráji. A právě o všechny tyto pocity jsem se chtěla podělit s dalšími dětmi i dospělými. Tak vznikl nápad pohádkové stezky. Na kole a pěšky jsme tu projezdili mnoho míst. Pokaždé, když vyrazíme, obdivujeme jejich krásu. A protože vím, jak je těžké děti přemluvit, aby udělaly pár kroků navíc, vymyslela jsem, jak je motivovat. Svým dětem jsem často četla pohádky, a byly mezi nimi ty od paní spisovatelky Marie Kubátové. Sledovala jsem, jak děti pozorně poslouchají každé slovo. Nápad byl na světě. Paní Marie Kubátová svolila, aby její pohádky z Krkonoš byly umístěny do stálé přírodní expozice po celé Malé Úpě. Kromě pohádky má každé zastavení svůj znak, který po obmalování do speciálního průkazu děti promění za dřevěnou odměnu trvalé hodnoty „Maloúpský groš“. Malá Úpa má poklidnou rodinou atmosféru, je vyhledávaná všemi, kteří unikají z městského shonu a ruchu, chtějí klid a zastavení s vydechnutím a načerpáním nové síly. U nás se čas opravdu zpomalil. A já jsem šťastná, že tomu svým dílem napomůže i nová pohádková stezka.“