Za pekelnou bránou na hrad Houska

Každý hrad má svá tajemství. Hrad Houska však patří mezi ty, jejichž tajemství nelze brát na lehkou váhu. Na tomto hradě je totiž pravá brána do pekla. Peklo je opravdu pod tímto hradem, nikde jinde ho nehledejte. Projděte se tmavou dírou přímo do podzemí a ukažte svým dětem, že peklo skutečně existuje. Vypravte se za branou pekelnou na hrad Houska.

Povídá se, že v podzemí hradu Houska je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž mají být pohřbeny "jisté věci" a kostry "nelidí". Místo, kudy bylo možno do těchto chodeb vstoupit mělo být označeno nad dnes již neexistující hradní bránou. Je možné, že ještě předtím, než byl hrad Houska postaven, bylo toto místo natolik zvláštní, že připoutalo pozornost tehdejší vládnoucí třídy. Snad zde i existoval nebo existuje přestup do jiného světa, jehož obyvatelé mohou být od nás natolik odlišní, že splňovali představu o obyvatelích pekel.

Co legenda praví?

Jednomu mladíkovi odsouzenému na doživotí dala místní vrchnost jistého výběru. Spustí ho na provaze do zdejší díry a on poté poví, co v té díře viděl. Pokud se vrátí živý, dostane se na svobodu. Tuto nabídku mladík neodmítl. Když byl sotva v polovině, nechal se však vytáhnout a třásl se. Vypadal jako stařec a prohlásil, že to, co viděl, bylo tak příšerné, že je lépe si odpykat celoživotní žalář, než se nechat spustit do pekla.

Nevysvětlitelné záhady

Co je mezi nebem a peklem? Tož to zajímavá otázka. Třeba jenom kamenná podlaha. Myslíte si, že je možné, aby přímo nad pekelnou dírou byla postavena kaple? Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou stojí hradní kaple.
Nejlepší bude, když se přijdete přesvědčit na vlastní oči, jak to všechno doopravdy je. Už vás očekává místní kastelán a tajemná pekelná brána.

mail

Blatce

Houska 1, Blatce, 471 62

Telefon:+420 487 876 195
E-mail:kastelan@hradhouska.cz
Web:www.hradhouska.cz