Ladislava Růžičková - Cínařství

V cínařské dílně paní Ladislavy Růžičkové vznikají předměty, známé jako užité umění. Jedná se především o historické poháry, karafy, petrolejové lampy, džbány, poháry, nápojové sklo a sady. Vyrábí také cínové šperky, hlavně spony do vlasů s využitím přírodních prvků jako jsou kameny, dřevo či kosti.

 Jedná se především o historické poháry, karafy, petrolejové lampy, džbány, poháry, nápojové sklo a sady. Vyrábí také cínové šperky, hlavně spony do vlasů s využitím přírodních prvků jako jsou kameny, dřevo či kosti. 

V roce 2003 začala paní Růžičková pronikat do tajů starého řemesla, kterým cínařství (dříve konvářství) určitě je. Základům ji naučil její kamarád, sochař Petr Dvořák, působící v Praze. Naučil jí tajům výroby forem i vlastních modelů, prozradil své recepty patin a všech pravidel odlévání. Další zkušenosti čerpala od pana Podrackého, cínařského mistra, působícího v Bečově nad Teplou již 50 let. První roky se nejvíce věnovala lití replik a odlévání velkých sérií, později objevila možnosti tvarování kovů různými způsoby. 

Nyní se věnuje vlastní tvorbě, spolupracuje s další nositelkou značky Regionální produkt Český ráj paní Lucií Pejchovou na výrobě vlastních modelů a reliéfů pro odlévání. Mají společné plány na spojení jejich dvou řemesel, cínové montury na skle s rytinou.

Její dílnu najdete v Radvánovicích u Turnova, kam se po předchozí domluvě můžete podívat, nahlédnout do tajů tohoto starobylého řemesla a nakoupit její výrobky. Do budoucna plánuje otevřít i malou prodejní galerii.

Používané sklo do odlitků pochází od českých sklářů z Železnobrodska a z jižních Čech a také další výrobky jsou odlévány z potravinářského cínu a jeho slitin.

Výrobky paní Ladislavy Růžičkové můžete zakoupit, kromě její dílny také prodejně regionálních výrobků v Muzeu Českého ráje v Turnově, v galerii Inspirace v Jindřichově Hradci, na Staroměstském náměstí a na řadě akcí a jarmarků, kterých se pravidelně se svým stánkem účastní (Staročeské řemeslnické trhy v Turnově, Skotské hry na Sychrově, Adventní trhy na Křivoklátě).

mail

Karlovice

Radvánovice 72, Karlovice, 511 01

GSM:+420 736 487 177
E-mail:info@cinarstvi.net
Web:www.cinarstvi.netwww.fler.cz/cinarka