Kaple Panny Marie na Prackově

Historie kapličky sahá do roku 1918, kdy se prackovský rolník - výměnkář František Trakal z radosti nad skončením 1. světové války rozhodl postavit ze svých prostředků a na svém pozemku pod Prackovským vrchem v podhůří Kozákova malý kostelíček.

František Trakal oslovil železnobrodskou stavební kancelář Františka Ježka, od níž 6. září 1918 obdržel plány k jejímu postavení. Do roka již kaplička stála i se dvěma kříži na břidlicové střeše.

Od roku1919 se každoročně konaly na Prackově slavné poutě vždy druhou neděli v září, procesí chodívalo z Klokočí a z Vesce lesem na Prackov za zpěvu zbožných písní až do třicátých let před 2. svět. válkou, kdy se tento zvyk postupně vytratil. Kaplička přežila 1. republiku, protektorát i éru socialismu a normalizace jako soukromý majetek potomků rolníka Trakala (rodiny Židů z Rovenska a Klokočí), kteří se ji snažili dle svých finančních možností udržovat. V posledních letech však již citelně chátrala, takže téměř v "hodině dvanácté" roku 2010 bylo založeno na Prackově na její záchranu občanské sdružení. Jeho členové se zasloužili nejen o její záchranu opravou zevnějšku, ale postupně jí vracejí někdejší slávu pořádáním zajímavých akcí pro veřejnost, jako je Vánoční koledování na Zlatou neděli a obnovení tradice poutí na 2. neděli v září ve staročeském duchu se stánky nabízejícími regionální výrobky.

8. září 2013 byla kaple znovu vysvěcena Mgr. Radkem Jurnečkou, arciděkanem libereckým. 8. září 2019 byl při staročeské pouti ke stému výročí postavení zdejší kaple vysvěcen nově odlitý zvon František. Ten se zrodil v dílně Jaroslava Marka v Turnově ve spolupráci se zvonařem Michalem Votrubou z jihočeských Myslkovic. Zvon váží 43 kilogramů, obvod má 39 centimetrů.

Autorka textu: Alena Radoušová - předsedkyně OS za záchranu kapličky na Prackově.

Mírová pod Kozákovem

Prackov 24, Mírová pod Kozákovem, 511 01

Web:www.prackov.com
Církevní památky
kaple