Adrenalinový zážitek? Skialpinistické trasy!

Na základě spolupráce Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) s Horskou službou a Českou asociací horských vůdců je v Krkonoších zpřístupněno osm skialpinistických tras, které vedou hlavně po turisticky značených cestách, ale i mimo ně. Najdete je v okolí Pece pod Sněžkou, Špindlerova Mlýna a Rokytnice nad Jizerou.

Skialpové trasy představují turistické okruhy pro skialpinisty. Jsou to trasy, jež lze kombinovat i s ostatními turisticky značenými trasami a s ostatními cestami a nelesními plochami v 3. a 2. zóně KRNAP. Jedná se o trasy, kde je možné se naučit správně „šlapat“ do kopce, sjíždět anebo si jen užít pěkný výlet. Je třeba upozornit, že na většině níže uvedených trasách se můžete setkat i s velmi rizikovými partiemi a za zhoršeného počasí se pro vás může jinak pohodová túra změnit v boj o holý život. V žádném případě se nejedná o zabezpečené trasy!

Před každým výletem se informujte o aktuálním stavu lavinového nebezpečí na www.hscr.cz nebo na tel. čísle 602 448 338.

Popis tras

Velká část níže uvedených tras není v terénu vyznačena tyčemi nebo turistickým značením a některé úseky jsou za určitých klimatických podmínek značně obtížné na orientaci. Na některých místech na trasách, v jejich blízkosti a na vybraných boudách jsou umístěny tabule s mapou a popisem konkrétní trasy. Trasy lze absolvovat obousměrně, ale určité úseky jsou vhodnější pro výstup než pro sjezd, což je uvedeno u konkrétní trasy. Je samozřejmě také možné zvolenou trasu kombinovat i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami a nelesními plochami v 3. a 2. zóně KRNAP. Prosíme dodržujte trasu, nevjíždějte mimo, nepoškozujte okolní přírodu!

Slovní popis tras vychází z map 1 : 25 000 Krkonoše – Východ (vyd. 2009) a Západ (vyd. 2006), nakl. ROSY). V přiložených souborech ke stažení je uveden i barevný popis:

· modře – orientačně obtížný terén

· červeně – lavinový terén

· fialově – orientačně obtížný a lavinový terén dohromady

· černě – ostatní upozornění, případně strmý horský terén

Mapový server – http://gis.krnap.cz/map/ (ve vrstvě Turismus zaškrtněte vrstvu skialpové trasy)

Špindlerův Mlýn a okolí

SKIALPOVÁ TRASA Č. 1

Svatý Petr – po sjezdovce Stoh A (doporučujeme haršajzny) – po modré Cesta úbočím Stohu !!velmi zákeřný úsek!!  (Klínová cesta) – Klínové boudy – po zelené k Chalupě na rozcestí – dále po červené k Výrovce – po zelené Dlouhým dolem – Svatý Petr.

SKIALPOVÁ TRASA Č. 2

Martinova bouda – po zelené k Labské boudě – po modré do Labského dolu – Labským dolem po modré k Dvorskému potoku – kolem srubu po pěšině výstup k Patejdlově boudě (úzká pěšina – úsek určený spíše pro výstup) – po zelené k Martinově boudě.

SKIALPOVÁ TRASA Č. 3

Špindlerův Mlýn – po žluté po Dřevařské cestě – Bouda U Bílého Labe – po modré (Weberova cesta) údolím Bílého Labe (!!velmi nebezpečný a zákeřný úsek!!) – v závěru odbočení z modré značky k Bílému Labi, přechod Labe a podél toku po levé straně (z pohledu proti proudu) – Luční bouda – po červené Starou Bucharovou cestou k Tetřevímu žlabu (strmý úsek, odtrhová zóna) – po vrstevnicové svážnici do Hrazeného dolu (dodržte trasu, nezkracujte si ji, jsou tam výsadby!) – žlabem podél Hrazeného potoka (nutná podmínka přítomnosti alespoň 30 cm sněhu) – Dlouhý důl – po zelné do Svatého Petra.

SKIALPOVÁ TRASA Č. 4

Medvědí koleno – po zelené k Medvědí boudě – po žluté na Brádlerovy boudy – po modré směr Ptačí kameny – necelý 1 km pěšina pod Moravskou boudu – sjezd po žluté k Davidově boudě – Školní cestou po modré buď k Medvědí boudě a po zelené do Medvědího kolene, nebo šikmo vzhůru 150 m výstup na Brádlerovy boudy (Pozor na oblast Medvědího potoka – sesuv sněhu, možná lavina).

Pec pod Sněžkou a okolí

SKIALPOVÁ TRASA Č. 5

Pec pod Sněžkou – po červené výstup do Modrého dolu – zimní tyčovaná cesta Modrým dolem k Výrovce (procházíte mohutnou lavinovou dráhou a především v závěru můžete mít problém s orientací – zafoukané tyče) – po zelené přes Richterovy Boudy sjezd – Pec pod Sněžkou (varianta s odbočkou na červenou na rozcestí U Richterových bud do Zeleného dolu nebo na červenou Železnou stezku).

SKIALPOVÁ TRASA Č. 6

Pec pod Sněžkou – po modré do Obřího dolu – do sedla pod bývalou Obří boudou (strmý a často zledovatělý úsek!!!) – po červené přes vrchol Sněžky (strmý a často zledovatělý úsek!!!) – dolů po žluté k horní stanici lanovky na Růžové hoře (často vyfoukaný a zledovatělý terén) – průsekem pod lanovkou (strmý a často zledovatělý úsek!!!) POZOR! v celém úseku leží podélně 2 ocelová lana!!! – dolní stanice lanovky – při sjezdu: dále po žluté buď na modrou a do Pece, nebo přes louky enkláv Větrník a Karlův vrch a po neznačené cestě do Velké Úpy. Bezpečná varianta je též Růžohorky – zelená a žlutá značka – horní stanice Boboliftu – po sjezdovce dolů do V. Úpy.

Při výstupu: lze z Pece užít i zelenou značku Bukovým údolím, ale nedoporučujeme ji pro sjezd (strmý a často velmi zledovatělý terén).

Rokytnice nad Jizerou a okolí

SKIALPOVÁ TRASA Č. 7

Rokytnice nad Jizerou – podél potoka v Liščím Doupěti (dodržte trasu, nevjíždějte do lesa) – napojení na žlutou značku (Vlčí cesta) – Okružní cesta – sjezd průsekem U Vlka (dodržte trasu, nevjíždějte do lesa) – Vrata – napojení na trasy KČT.

SKIALPOVÁ TRASA Č. 8

Hoření Domky – výstup po modré sjezdovce – dále po modré značce na rozcestí Zadní Plech – po žluté na Krakonošovu snídani – po modré (Harrachovou cestou) výstup na rozcestí U Čtyř pánů – po zelené (České cestě) – Růženčina zahrádka – po červené do Kotelského sedla – varianta 1: tyčovaná cesta – Lysá hora – po sjezdovkách sjezd do Rokytnice nad Jizerou, varianta 2: po červené sjezd na Dvoračky, odtud sjezd po značených cestách do Rokytnice nad Jizerou nebo přes Vlčí hřeben.

Kompletní popisy tras s najdete v příloze a na http://www.krnap.cz/popis-tras/

Základní skialpinistické vybavení

lyže s vázáním umožňujícím chůzi (příp. sněžnice či mačky), hůlky, stoupací pásy, pro některé túry haršajzny (stoupací železa), pro sjezd doporučujeme přílbu, batoh, dostatečné oblečení + rezerva, záchranné vybavení, pomůcky pro orientaci, lavinové vybavení (minimálně lavinový vyhledavač, lavinová sonda a lopata), případně i horolezecké vybavení, pití a svačina.

Záchranné vybavení

mobilní telefon (dostatečné nabitý), pozor: ne všude je signál!! Telefonní čísla pro případ nouze: +420 602 448 338, +420 499 433 230 nebo 155 (112 – v příp. polského signálu), za zásah HS ČR občané ČR nic neplatí, pro ostatní doporučujeme dostatečné pojištění.
lékárnička, čelovka, bivakovací vak (především pro zajištění zraněného kamaráda či přečkání zhoršeného počasí)

Uvedené trasy jsou povoleny na zkušební dobu od roku 2012 do roku 2014. Více informací, podmínky, které je nutné na túrách dodržovat a přesné mapky a popisy vedení jednotlivých tras najdete na portálu Správy KRNAP (http://www.krnap.cz/trasy-pro-skialpinisty/).

V případě pořádání hromadných akcí pro veřejnost na území KRNAP (např. skialpinistických a lavinových kurzů a túr) jenutné předem získat výjimku ze zákona udělenou Správou KRNAP. Bez získané výjimky se jedná o nelegální akci.

Více informací o možnostech nebezpečí a „co dělat, když…“ najdete na www.hscr.cz