Oheň, písek a zahradní fantazie

Vydejte se k německým sousedům a poznejte výrobu křišťálového skla a památky Unesco.

Weisswasser

Výlet do města Weisswasser a jeho okolí je výlet do fascinujícího světa skla s více jak stoletou tradicí. A je jedno, zda se jedná o návštěvu sklářského muzea či prodejny renomované a celosvětově známé výrobny křišťálového skla ve Weisswasser nebo o jízdu lesní úzkokolejkou v Muskau.

Sklářské muzeum ve Weisswasser je jediným svého druhu v celém Sasku a východoněmeckých spolkových zemích. Věnuje se mapování 140leté tradice světově známého sklářského města Weisswasser. Jednou ze zvláštností muzea jsou diatretové skleničky, které patří k nejcennějším exponátům a představují vrchol rytého skla. Historická technika rytí skla diatreta je tak náročná, že se jí věnuje; na celém světě jen pár rytců. Vystavené exponáty muzea přibližují um zejména slavných sklářských designérů Wilhelma Wagenfalda a Friedricha Bundtzena.

Bad Muskau

Lesní železnice Muskau patří k oblíbeným turistickým cílům severní Horní Lužice. Úzkokolejka se šířkou kolejí jen 600 mm spojuje rododendronový a azalkový park ve vesničce Kromlau, který se vedle květin pyšní zahradními uměleckými díly z čedičového kamene, s celosvětově proslulým parkem knížete Pücklera v Bad Muskau. Pücklerův park je jediným turistickým cílem v celém Sasku, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Na seznam byl připsán roku 2004 a vytvořen byl v první polovině 19. století knížetem Hermannem von Pückler-Muskau. Procházka parkem představuje pro všechny milovníky přírody jedinečný zážitek. Toto dílo zahradního umění světové úrovně je zároveň dokladem evropské integrace, neboť se ze dvou třetin rozkládá na území Polska a z jedné třetiny na německém státním území.

Zámek Bad Muskau v srdci parku byl postaven v polovině 18. století, ale na konci druhé světové války byl do základů vypálen. Obnova zámku i parku začala v 90. letech 20. století a v současné době je téměř dokončena. Ve dvou patrech jižního zámeckého křídla je instalována pozoruhodná výstava „Pückler! Pückler? Prostě neuvěřitelné!“, která dokumentuje životní dílo knížete von Pückler-Muskau. Neorenesančnímu zámku vévodí dvě věžové kupole, z té jihozápadní, z vyhlídkové plošiny ve výšce 35 metrů, je možné si celý zámecký park a geopark Muskauer Faltenbogen prohlédnout z ptačí perspektivy.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Fond malých projektů Cíl 3 2007 – 2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa.