Dům pod Jasanem

Na okraji Trutnova se ponoříte do časů našich předků. Sami si můžete na vystavených exponátech zpracovat len, připravit přízi, utkat látku jako za časů, kdy v krkonošských chalupách přadleny a tkalci vyráběli vyhlášené lněné plátno. Z řemeslné dílny si odnesete vlastnoručně vyrobený suvenýr, případně utkáte kobereček, tašku, polštář nebo si namalujete keramický hrnek.

Tkalcovské muzeum

Prohlídka muzea je s průvodcem, který vás seznámí s přípravou lnu a vlny, předením, tkaním ale i s běžným životem v domácnostech tkalců.

Návštěva muzea vám přiblíží, jak žili lidé v krkonošských chalupách, jejich řemesla a vybavení. Seznámíte se s příběhem tkalce Janaa během příběhu si vyzkoušíte i tkalcovské řemeslo.
Vyrobíte si ze lnu provázek, utkáte kousek krkonošského plátna, pokusíte se navléct skleněné korálky na starodávném korálkovém mlýnku, vyzkoušíte předení na kolovratu a řadu dalších řemesel krkonošských tkalců.
V tkalcovně jsou i zábavné interaktivní prvky, tvůrčí, poznávací a rozvíjející pozornost návštěvníků.

K Domu pod jasanem patří odpočinková zahrada s dětským hřištěm a bylinkovou zahradou.

V řemeslné a výtvarné dílně mohou návštěvníci vyrábět vlastnoruční suvenýry – bylinkové mýdlo, plovoucí svíčky, malované lněné tašky, korálkové šperky či drobnost z ovčí vlny i utkat kobereček.
V řemeslné dílně se během celoročních kurzů můžete s odbornými lektory naučit řadu lidových řemesel – tkaní na tkalcovském stavu, předení a zpracování lnu a vlny, barvení v přírodních materiálech, košíkářství, před-tkalcovské techniky, slaměné ošatky, drátování, vitráže a řadu dalších řemesel a technik.

Před Velikonocemi a Vánocemi se konají dílny, kde si návštěvníci vyrobí řadu tradičních i netradičních dekorací, nasáknou atmosféru ve vyzdobené dílně a seznámí se s lidovými obyčeji.

Muzeum dále nabízí vzdělávací programy pro školy a dětské kolektivy, a také různorodé akce. Rekvalifikační kurzy Ruční tkadlec a Košíkář.

Výtvarná a řemeslná dílna v Domě pod jasanem nabízí rozmanité výtvarné a řemeslné kurzy pro jednotlivce, pedagogy a širokou veřejnost.