Domov Harcov – výrobky z dílen ručního papíru a z košíkářské dílny

Regionální produkt Jizerské hory – výrobky z dílen ručního papíru a z košíkářské dílny.

Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o. p. s.

Chráněné dílny Domova Harcov byly založeny v roce 2005 jako jeden z projektů Domova pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o.p.s., jehož cílem je poskytovat zaměstnání lidem s mentálním postižením. V současné době u nás pracuje 56 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Pracovní náplň je zaměřena na výrobu tradičních řemeslných výrobků z přírodních materiálů – košíkářských, keramických, textilních, knihařských a výrobků z ručního papíru.

Klienti se podílejí na celém procesu vzniku výrobku od přípravy materiálu přes samotnou výrobu, balení a prodej výrobků na tradičních trzích. Pracovní a sociální dovednosti klientů vedou k jejich sociálnímu začleňování do společnosti, nacházení smyslu a kvality života.

mail

Liberec

Vlčí vrch 4 / 323, Liberec, 460 15

Telefon:+420 482 750 220
GSM:+420 774 630 004
E-mail:domov-harcov@volny.cz
Web:www.domov-harcov.czwww.jizerske-vyrobky.cz