Městská knihovna Tanvald

Městská knihovna sídlí v centru města v budově městského úřadu. Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné i naučné literatury, novin a časopisů.V prostorech knihovny se pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty.


Hlavní knihovnice: Mgr. Valentyna Scheibe
Knihovnice: Martina Hejduková

Městská knihovna sídlí v centru města v budově městského úřadu. Nabízí čtenářům bohatý výběr krásné i naučné literatury, novin a časopisů. V prostorech knihovny se pořádají výstavy a kulturně výchovné akce pro děti a studenty. Provoz knihovny je plně automatizován (knihovní systém Clavius) od výpůjčního protokolu až po on-line katalog přístupný veřejnosti. K dispozici je kopírovací služba, meziknihovní výpůjční služba a  veřejný internet.


On-line katalog a konto čtenáře:

Tanvald

Krkonošská 350, Tanvald, 468 41

Telefon:+420 483 369 650
+420 483 369 651