Pěší výlet na Českou skálu

Vydejte se s námi na netradiční pěší výlet nedaleko Práchně. Česká skála, neboli Čečka nabízí krásný rozhled na Lužické hory.

Asi 2 km jihovýchodně od Kamenického Šenova a 3 km východně od Skalice vystupuje nad údolí Sporky protáhlý zalesněný hřbet, který byl dříve nazýván podle Slunečné, ležící na jeho východním svahu. Hřbet se táhne v délce asi 4 km od Práchně k Volfarticím a zatímco na severu se jen velmi zvolna svažuje ke Kamenickému Šenovu, na jižní a východní straně strmě spadá do údolí potoků Sporky a Libchavy.
Hřbet je nejvýchodnějším výběžkem Českého středohoří a tvoří jej tři rozsáhlé vzájemně se překrývající čedičové příkrovy. Z jeho temene vystupují čtyři hlavní vrcholy, z nichž nejvyšší je Vlčí vrch (641 m) a turisticky nejzajímavější Česká skála (629 m). V minulosti se ale pozornosti turistů těšily i vrcholy Kozlí (595 m) a Poustevna (520 m) v jižní části hřbetu.

Severovýchodní konec celého hřbetu tvoří Česká skála (629 m), jejíž skalnatý vrcholek je asi 1 km jihovýchodně od Práchně. Ze západní strany není příliš výrazný, ale k severovýchodu spadá do údolí strmými srázy se skalami, tvořenými sloupcovitě odlučným čedičem, pod nimiž jsou svahové sutě částečně zarostlé řídkým lesem. Ze skalnatého okraje vrcholu jsou poněkud omezené výhledy na Prácheň a okolní krajinu od Růžovského vrchu přes Studenec, Nový Bor s Klíčem a Hvozd až k Ještědskému hřbetu, vyhlídky ale pozvolna zarůstají.
V 80. letech 20. století byly do masivu České skály vyraženy dvě krátké průzkumné štoly, které sloužily k ověření zásob těžitelného čediče. Jedna z nich je na severovýchodním úpatí skal přímo pod vrcholem a druhá asi 80 m jižně od vrcholku. V obou případech jde o jednoduché přímé chodby bez rozvětvení, dlouhé pár desítek metrů, které jsou dnes jako úkryt a zimoviště netopýrů uzavřeny mřížemi.

Nový Bor