Výlet za zkamenělými slony

Zveme Vás na netradiční výlet za přírodními krásami. Tentokráte se podíváme za bílými skalními slony. Dospělí i děti budou nadšené.

K cíli je nutné použít automobil, nebo autobusovou dopravu. Je třeba dostat se do obce Jítrava, kde je možné bez problémů zaparkovat a pak nás čeká nádherná procházka až ke zkamenělým slonům – osamocená skupina pískovcových skal, vyhlášená za přírodní památku Bílé kameny. Jsou to izolované, morfologicky výrazné skupiny skal ležící v okrese Liberec. Bílé kameny jsou velmi nápadné svou bělostí a zakulacenými tvary, jež připomínají mohutné hřbety odpočívajících slonů, proto jsou někdy označovány jako Sloní skály a  jsou první zastávkou na naučné stezce Lužické a Žitavské hory, která začíná v obci Jítrava.

Skály jsou utvořeny šikmo skloněnými vrstvami světlých svrch do křídových pískovců. K jejich naklonění došlo v třetihorách vlivem tektonických pohybů na lužickém zlomu, jehož průběh je znatelně patrný i na blízkých Kozích hřbetech. Svoji dnešní podobu získaly pomocí postupného rozšiřování puklin a obrušování povrchu skal, které vyvolala intenzivní eroze. Bílé kameny jsou nyní rozděleny třemi širokými a téměř svislými puklinami do více samostatných skalních bloků, a proto tvoří malé skalní město. Skály dosahují výšky až 20m. Jejich netradiční vzhled je způsoben složením. Svrchní části tvoří pískovce s vysokým obsahem minerálu kaolinitu, díky kterému získaly svou bílou barvu. Stejnoměrné složení těchto pískovců vedlo k tomu, že při zvětrávání došlo ke vzniku zakulacených tvarů. Ve spodní části skal jsou již pískovce méně kaolinické a je tu výrazně vyvinutá vrstevnatost se šikmým sklonem vrstev. Na stěnách a úpatích skal díky zvětrávání méně odolných vrstev pískovce se vytvořily oválné dutiny a jeskyně, ta největší je asi šest metrů dlouhá. V jedné ze skal se nachází také miniaturní, přes čtyři metry dlouhý skalní tunel.

K této nádherné přírodní lokalitě se váže pověst o odchodu trpasličího národa: Před dávnými lety se poblíž Sloních skal ztratila mladé pastýřce kravka. Dívka ji dlouho hledala a bloudila mezi bílými bloky tak dlouho, až si povšimla, že dobytče snad zázrakem vyskočilo na jednu z menších skalek. Vyděšená pastýřka se pracně vyškrábala nahoru a ke svému velkému překvapení uviděla vedle kravky sedět malého trpaslíka s dlouhými šedivými vousy. Dříve než mohla zakřičet, naznačil jí ručkou, aby byla tiše a posadila se. Poté tichým hlasem promluvil: "Neboj se, nikdo ti neublíží. Potřebujeme pouze tvou pomoc. Přijmi tento klíček od naší pokladnice." Vtom vtiskl překvapené dívce do dlaně malý starobylý klíč s kovaným očkem a pokračoval: "Časy se změnily, lesy mizí, krajina je zpustošená a lidé jsou zlí. My, trpaslíci, musíme odejít pryč, pryč ze země. Opatruj klíček velmi dobře. Učiníš-li tak, nebudeš nikdy litovat. Snad, se pro něj jednou vrátíme, až nastanou lepší časy." Dívka pokývala zmateně hlavou a zeptala se trpaslíka: "A kde jsou ostatní trpaslíci, kde máš svůj lid?" Mužík pozvedl ruce k nebi a zvolal: "Bratři, kapuce dolů!" Okolo pastýřky se začaly zjevovat desítky mužíčků, posedávajících po všech okolních skálách. Trpaslík se smutně pousmál, podal dívce ručku na rozloučenou a opět zavelel: "Bratři, kapuce nahoru!" Všichni trpaslíci zase zmizeli a pouze tichounký vzdalující se zpěv dával tušit, že trpasličí lid míří kdesi do dáli směrem k Žitavě, kde se měl setkat se svými bratry z Krušných hor. Děvče stisklo malý klíček v dlani a v mátohách odvedla domů kravku, která se záhadně pásla zase blízko skal. Klíček k pokladům uschovala do duté lípy poblíž statku a žila spokojeně až do smrti. Klíček v dutině stromu zůstal dodnes, neboť trpaslíky od té doby v kraji okolo Jítravy nikdo neviděl.  Na vrcholy jednotlivých kamenů je volný přístup, vyšlapané schůdky svědčí o jejich častém navštěvování ... a ty schůdky jen dotvořily iluzi sloních hřbetů k dokonalosti ... neboť vypadají jako páteřní obratle. Vydejte se tedy na procházku a využijte naučnou stezku Lužických a Žitavských hor.

Nový Bor