Příměstský park Mannův les, Osečná

V létě 2012 byl v Osečné zpřístupněn areál příměstského parku nazvaného Mannův les. Areál je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratice.

Areálem vede vycházková trasa, kterou částečně tvoří haťové chodníky. Ty jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další.

V Mannově lese budou postupně instalovány lavičky se stolky a informační tabule s naučným textem – ty budou informovat návštěvníky o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.

Pravidla pro návštěvníky příměstského parku Mannův les:

  • přísný zákaz vstupu a jízdy mimo značené trasy
  • přísný zákaz sběru přírodnin
  • zákaz vjezdu všech motorových vozidel
  • zákaz jízdy na kole a na koni
  • zákaz volného pobíhání psů
  • zákaz kouření
  • zákaz odhazování odpadků
  • zákaz rozdělávání ohňů


Osečná

Osečná, 463 52

Web:www.osecna.info/Turistika/Mannuv_les.aspx