Vyhlídky v Klokočských a Betlémských skalách

Nádherné výhledy do údolí Jizery, na Besedické a Suché skály, Hamštejnský hřeben a Kozákov nabízejí vyhlídky v Klokočských a Betlémských skalách.

ZDENČINA  SKÁLA

Pokud zamíříte z Turnova po červené turistické značce směrem na Kozákov míjíme asi po 4 km odbočku ke Zdenčině skále (vyhlídce). Jedná se o vyhlídku na skále, ze které se vám otevírá nádherný pohled na údolí Jizery a na část Betlémských skal. Stojíme-li  na vyhlídce, přímo naproti se zdvíhá ostroh Chocholka, vpravo nad Jizerou vidíme přírodní rezervaci Bučiny u Rakous, dále vpravo přítok Jizery a přírodní památku Podloučky a úplně vpravo Hamštejnský hřeben. Za dobrého počasí je viditelný Ještěd a Jizerské hory.
(GPS 50°36'24.003"N, 15°11'35.256"E)

KLOKOČSKÉ  PRŮCHODY

Klokočské průchody jsou 70 metrů dlouhá, hluboká rozsedlina ve skalní stěně mezi  Klokočskými a Betlémskými skalami, nad obcí Klokočí. Na vrchol skalní stěny se dostanete z obce Klokočí, po červené značce, 70 metrů dlouhou soutěskou. Ve středověku zde vedla stará kupecká slezská cesta a dodnes můžete ve skalách spatřit kupecké značky. Po červené se pak dostanete dál po okraji Betlémských skal přes vyhlídku na Zdenčině skále až do Turnova. Pokud se z rozcestí nad Klokočskými průchody vydáte po žluté značce, můžete dojít k jeskyni Postojna, nebo přes skály po můstcích a schodištích na skalní hrádek Rotštejn. (GPS 50°36'3.775"N, 15°13'3.464"E)

Mírová pod Kozákovem

Mírová pod Kozákovem, 511 01