Kolné - největší vodopád na Českolipsku

Nedaleko obce Stvolínky, pod vrchem Kolný se nachází největší vodopád na Českolipsku.

Obec Stvolínky leží na trase Kravaře - Česká Lípa. Těsně před návsí odbočíte ostře vlevo směrem na Kolné a asi po 100 m se napojíte na cyklotrasu. Po 2 km nepatrného stoupání dojedete na křižovatku, kde odbočíte na obec Kolné.

K vodopádu nevede žádné turistické značení. 20 m za značením obce odbočíte k bílému domku, obejdete pozemek (domek zůstává po levé straně), projdete pod zahradu a zabočíte vlevo. Podél potoka sejdete do údolí, kde je již slyšet zvuk vodopádu. Cesta je krátká a nenáročná.

Kaňon Kolné byl v roce 1991 vyhlášen přírodní památkou. Jde o pískovcovou rokli hlubokou asi 10 m, místy širokou pouze 2 m. V nejširším místě soutěsky přepadá voda v několika kaskádách. Celková výška vodopádu je 12 m.

Zajímavé jsou i rytiny na skále nad vodopádem, jejichž význam a původ není znám. Údajně se jedná o středověká znamení používána lékárníky a alchymisty. Na vlastní nebezpečí jsou nedaleko vodopádu přístupné pískovcové sklepy.

Autor fotografií: Jaroslav Pilnaj

Kravaře