Za památnými stromy Novoborska

Zveme Vás na zajímavou procházku Novým Borem a okolím za památnými stromy.

Procházka za přírodními skvosty začíná u Lípy v Horových sadech v Novém Boru. Lípa vyniká především svým pravidelným růstem, dobrým zdravotním stavem, nadprůměrnou výškou 28m a nadprůměrným obvodem kmene 542 cm. Stáří stromu se odhaduje na 220-250 let. Lípa je jednou z nejstarších a nejmohutnějších lip rostoucích na území Nového Boru.

Další zajímavou zastávkou je památný strom Dub letní na Palackého náměstí. Jedná se o dřevinu mimořádného vzrůstu 24m s nadprůměrným obvodem kmene 416 cm a charakteristicky utvářenou korunou. Stáří stromu je odhadováno na 200 let. Jde o esteticky velmi působivý exemplář, který v rámci parkové výsadby představuje dominantu. Třetí zastávkou v Novém Boru je skupina památných stromů a keřů tzv. alpinum. Zahradu město v minulosti pronajalo lékaři Dr. Mayovi, který zde ve 30. a 40. letech 20. století provozoval sluneční lázně. Skupinu vzácných stromů tvoří modřín opadavý, obvod kmene 230 cm, šácholan přišpičatělý, obvod kmene 290 cm, dub letní, obvod kmene 230cm, cypříšek matkajský a tis červený. Stromy byly vyhlášeny za památné v roce 1994  z důvodu výjimečnosti celé skupiny, především jejího neobvyklého druhového složení, estetického uspořádání a dobré vitality dřevin. Mimořádně ceněným je také památný strom ve Sloupu v Čechách. Jedná se o 18 m vzrostlou pravidelně utvářenou 500 let starou Lípu širokolistou. Nejen pro děti bude zajímavý obvod kmene, který měří 720 cm a mohou si tak vyzkoušet kolik je jich třeba k obejmutí tak širokého stromu.

 

Nový Bor