Barokní kostel sv. Mikuláše v Mníšku u Liberce

Barokní kostel sv. Mikuláše je jednou z nejvýznamnějších památek obce Mníšek, stojí na návrší v jejím přirozeném středu. Název obce Mníšek pochází právě z místa, kde dnes stojí kostel, neboť se tam ve 13. století usadil jeden mnich.

V místě současného kostela byl již před rokem 1521 kostelík nebo kaple. Roku 1570 postavili Redernové, majitelé frýdlantského panství, větší kostel s oltářem a dvěma zvony zasvěcený sv. Mikuláši-biskupovi. Za třicetileté války byl kostel poškozený, ale po opravách v roce 1680 postupně svými prostory nestačil stoupajícím počtům farníků. Současný kostel pochází z let 1739–40, vystavěn byl podle plánů novoměstského stavitele Jana Fugenauera na části zrušeného hřbitova. Stavba stála 5 804 zlatých. Svatostánek má obdélníkový půdorys s pravoúhlým presbytářem a západní hranolovou věží. Ta byla v roce 1774 zvýšena o oktogonální vršek a cibulovou střechu. Loď je plochostropá, s trojramennou dřevěnou kruchtou, severní sakristie je sklenutá valeně.

Vnitřní vybavení kostela je ve stylu rokoka. Tvoří ho hlavní oltář z roku 1761 s obrazem patrona kostela sv. Mikulášem, kazatelna z roku 1762, jejímiž autory jsou řezbář Ch. Breuer a sochař J. Hájek z Mnichova Hradiště, kteří o sedm let později vytvořili dva boční rokokové oltáře – P. Marie a sv. Jana Nepomuckého s obrazem J. F. Leubnera. Svěcení prováděl probošt svatovítského chrámu v Praze, který do oltářního kamene vložil ostatky sv. Valentýna a sv. Theodory.

Na kruchtě se nacházejí čtyři obrazy světců. Pseudorenesanční varhany, pocházející z roku 1896, byly v sedmdesátých letech minulého století odstraněny a až nyní nahrazeny nástrojem vyrobeným v padesátých letech 20. století. Při stěně kostela jsou opřeny kamenné a litinové empírové náhrobníky. Poblíž kostela stojí pozdně barokní fara (čp. 41) z roku 1767, dvoupatrový objekt postavil zedník Josef Thum. Stavbu stihl v září 1870 požár, ale byla záhy obnovena do dnešního stavu.

Kostel sv. Mikuláše, fara a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1861 se staly chráněnou památkou  v roce 1958. Po padesáti letech byl zjištěn neuspokojivý, až havarijní stav krovů střechy kostela a hlavní báně věže. Obecní úřad Mníšek se rozhodl pro opravu. Práce byly zahájeny v červenci 2009 stavbou lešení. Jako završení nynějších oprav v neděli 6. prosince 2009 vysvětil hejnický páter Miloš Raban nové jednomanuálové varhany s pedálem, které mají vynikající zvuk.

Zdroj  Pavel D. Vinklát

Mníšek

Mníšek U Liberce, 463 31

Web:http://www.obec-mnisek.cz/kostel-sv-mikulase-1
Církevní památky
ostatní