Za poznáním rašelinišť a dalekými výhledy v okolí Bílého Potoka

Tip na výlet z Bílého Potoka na rašeliniště a zpět.

Za poznáním rašelinišť a za dalekými výhledy

Bílý Potok, železniční zastávka – rozcestí U Liščí chaty (2 km) – vodopád Černého potoku (3,5 km) – Hajní kostel – rozc. Pod Frýdlantským cimbuřím (5,5 km) – Štolpišská silnice, rozc. Nad Černým potokem (7 km) – přírodní rezervace Na Čihadle (8,5 km) – kiosek Na Knajpě (9,5 km) – Velká Klečová louka – odbočka na Polední kameny (10,5 km) – úbočí Smědavské hory – Polední kameny – Frýdlantské cimbuří (14,5 km) – rozc. Pod Frýdlantským cimbuřím (15,5 km) – Bílý Potok, žst. (celkem 20,5 km).

Od nádraží v Bílém Potoku dojdeme po červeném značení za několik minut na silnici a k rozcestníku. Odtud pokračujeme po zelených značkách, překročíme most přes Smědou a těsně za ním zahneme doprava. Značení brzy odbočí od řeky doleva a zvolna stoupá kolem poslední zástavby a chatového tábora loukami k lesu a k ústí rokle Černého potoku. Za malebných rozhledů na hřeben Poledních kamenů (vlevo) a na mohutnou skálu Nos (vpravo) stoupáme k odbočce k vodopádu Černého potoku. Od vodopádu je nutné se vrátit. Další krátká odbočka ke skalní vyhlídce Hajního kostela (vlevo) na nás čeká po necelém kilometru. Následuje strmý a rozbitý úsek tzv. Kozí stezky, která ústí na Štolpišské silnici.

Po této komunikaci se vydáme doleva (žluté značení) a za necelou půlhodinu přijdeme k oplocené přírodní rezervaci Na Čihadle. Ačkoliv v minulých desetiletích došlo v důsledku ekologické katastrofy k vytěžení okolních lesů, a tím i k vážnému ohrožení funkce celého vrchoviště, jde o jedno z nejznámějších rašelinišť v Jizerských horách. Z nové vyhlídkové věže, která vyroste v těsné blízkosti frekventované lesní silničky během léta 2012, bude možné přírodní rezervaci s močály a několika jezírky dobře přehlédnout.

Náš výlet pokračuje po modře značené Štolpišské silnici k občerstvovacímu kiosku Na Knajpě (naproti němu krátká odbočka do vnitřní části dalšího vrchoviště – Velké Klečové louky) a následně k odbočce na Polední kameny. Žlutě značená stezka míří doleva a postupně prochází jižním úbočím Smědavské hory, až nás přivede do širokého sedla. Odtud pokračuje k vyhlídkovému vrcholu Poledních kamenů. Vpravo při cestě se nachází nápadný Dvojitý viklan.

Vyhlídková hřebenovka posetá řadou skalních útvarů nás zanedlouho dovede k odbočce na Frýdlantské cimbuří. Krátkou zacházku na atraktivní vyhlídkový vrchol bychom rozhodně neměli vynechat. Protější skalisko, od vyhlídky oddělené skalní průrvou, je dostupné pouze pro horolezce.

Následně strmě sestoupíme na Kozí stezku, po níž se dáme doprava dolů. Již známou cestou se vrátíme do Bílého Potoku.

autor: Otokar Simm

Bílý Potok

Web:www.jizerky.cz