Klokočskými skalami na Kozákov

Středně náročný výlet skalami, který vás dovede až na střechu Českého ráje, je trasován z Turnova na Kozákov a přes Rotštejn zpět do Turnova.

TURNOV, nám. Českého ráje – Klokočské průchody (6 km) Drábovna (10 km) Kozákov (11 km) – Pod Radostnou studánkou (11,5 km) – Loktuše, Na Špici, bus (13,5 km) Rotštejn (14 km) Postojná (16 km) – Bělá, bus (19 km) TURNOV, nám. Českého ráje (21 km)

S využitím vlaku lze výlet zkrátit či rozdělit na dvě části.

TURNOV – leží v oblasti s četnými stopami pravěkého osídlení, na křižovatce dávných obchodních stezek. Po r. 1620 získal panství Albrecht z Valdštejna. Město bylo rozděleno pod dvě panství – Skalské a Rohozecké, to získal rod Des Fours. Tehdy začaly počátky kamenářství, později se novým oborem stává i výroba a zpracování skelné kompozice, napodobující drahé kameny. Turnov je rodištěm výrazných osobností českého obrození i pozdější české politiky.

Z historických památek: novorenesanční radnice (původně pozdně gotická), děkanský kostel sv. Mikuláše (pův. gotický, barokně přestavěný), bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi na náměstí, novogotický kostel Narození P. Marie (jeden z největších neogotických kostelů v Evropě), kostelík sv. Jana Křtitele z poč. 13. stol. v Nudvojovicích (původně románský, goticky přestavěný), zámek Hrubý Rohozec (původně hrad), turnovská synagoga (jedna z nejstarších dochovaných v Čechách), židovský hřbitov a Muzeum Českého ráje s historickými, etnografickými a geologickými sbírkami. Zajímavá je i Galerie Granát. Nedaleko města je hrad Valdštejn či Dlaskův statek s expozicemi a výstavami vztahujícími se k venkovskému bydlení a k zemědělskému nářadí.

KLOKOČSKÉ SKÁLY – souvislá skalní hradba z prvohorních pískovců o mocnosti až 60 metrů, s mnoha jeskynními dutinami. Skalní stěna je asi 1600 m dlouhá, místy rozčleněná do izolovaných skalních věží a rozsedlin. Ze skalní stěny jsou krásné rozhledy ke Kozákovu a Jizerským horám.

KLOKOČSKÉ PRŮCHODY – hluboká rozsedlina ve skalní stěně nad obcí Klokočí. Vedla tudy věky používaná stezka spojující Turnov se SV oblastí. Stezka kdysi procházela o několik metrů výše, což je patrné z přitesání skály.

DRÁBOVNA (Kozákovská) – na Z úbočí Kozákova vystupuje ze svahu pískovcový masiv, do jehož jednoho balvanu je vytesána světnička, kdysi snad sloužící jako strážní hláska. O něco níže se nalézají pseudokrasové jeskyně Babí a Kudrnáčova pec.

KOZÁKOV – strážná hora Českého ráje a jeho nejvyšší bod (744 m n. m.), rozhledna a Riegrova chata. Kromě výhledu na Český ráj a Pojizeří se otevírá kruhový pohled od Českého středohoří přes Lužické hory, Ještědský hřbet, Jizerské hory, Krkonoše, Broumovskou vrchovinu, Orlické hory až k výběžkům Českomoravské vrchoviny. Za pěkného počasí odtud lze spatřit čtvrtinu Čech a dalekohledem lze na obzoru zahlédnout i nejvyšší budovy Prahy.

ROTŠTEJN – zřícenina skalního hrádku založeného před r. 1300 v JV části Klokočských skal. Hrad byl z větší části dřevěný, částečně vytesaný do pískovcových skal. Dominantou byla věž se skalní branou za soutěskou. V bývalé kuchyni se dochovaly skalní lavičky, stopy po krbu a komín. Dále jsou tu zbytky zděného paláce, několik skalních světnic, zeď se střílnami a hradní studna.

POSTOJNÁ – ve stěnách Klokočských skal vzniklo velké množství větších i menších jeskynních dutin. Nejznámější z nich je jeskyně Postojna (též Amerika). Je volně přístupná, má poměrně úzký vchod, vedoucí do rozlehlé síně o rozměrech 16 x18 m. Z ní odbočují další, postupně se zužující chodby (celkem 75 m).

Turnov

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Mohlo by vás zajímat