Přes Bozkov na stezky

Středně náročný výlet vedoucí ze Semil k Bozkovským jeskyním a po Riegrově stezce zpět, s možností zkrácení vlakem z Podspálova.

SEMILY Sejkorská kaplička (3 km) Bozkov (5 km) – Bozkovské jeskyně (6 km) – Bohuňovsko, Palackého stezka (7 km) – Ústí Vošmendy (9 km) Podspálov, vlak (10 km) Riegrova stezka (14 km) – Bítouchov (14,5 km) SEMILY (16 km)

Možnost zkrácení: vlakem z Podspálova

SEMILY – byly v minulosti z větší částí dřevěné, postihlo je však několik ničivých požárů, takže z historické zástavby mnoho nezbylo. Prošly obdobím rozvoje obchodu, řemesel, drobné výroby a nakonec i průmyslu využívajícího síly řeky. Pozůstatkem tohoto období je i rozlehlý komplex Schmittovy textilky při Jizeře. K zajímavostem ve městě patří Mariánský sloup, novorománský kostel sv. Petra a Pavla z poč. 20. stol. (výhled), nová budova Městského úřadu, vzniklá přestavbou továrny (Stavba roku 2006), Muzeum a Pojizerská galerie, kostel sv. Jana Křtitele na Koštofranku (původně dřevěný, postavený na místě středověké tvrze).

Poslední roubené chalupy (v Jílovecké ulici) pocházejí z přelomu 19. a 20. stol. V jedné z nich lze navštívit unikátní pilníkářskou dílnu. Všechny tři domy jsou pojizerského typu a pro svou neporušenost mají mimořádnou hodnotu, jsou kulturní památkou.

SEJKORSKÁ KAPLIČKA – barokní výklenková kaple Bolestné Panny Marie z konce 17.stol. Bývala poutním místem. Nedaleko je Masarykova vyhlídka, odkud se při své návštěvě Semilska rozhlížel prezident T. G. Masaryk.

BOZKOV – je poprvé zmiňován v r. 1352 v zápisech o placení kněžských desátků. Tehdy již zřejmě osada stála a měla dřevěný kostel s farářem. V r. 1635 získal Bozkov hrabě Mikuláš Des Fours, po něm bylo vlastníky Bozkova ještě několik šlechtických rodů. Kostel Navštívení Panny Marie se 49 m vysokou vyhlídkovou věží a vzácnou gotickou plastikou madony, nazývanou Královna hor, je z vnějšku střízlivý, uvnitř bohatě figurálně a malířsky zdobený. Sezónní i.

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ - patří k nejnavštěvovanějším přírodním zajímavostem regionu. Největší jeskynní systém v SV Čechách je charakteristický hojným výskytem křemenných lavic, říms a lišt. Jsou zde vodní plochy s modrozelenou vodou a největší podzemní jezero v Čechách. Jeskyně byly objeveny r. 1947 při odstřelu v dolomitovém lomu.

PALACKÉHO STEZKA – vede údolím řeky Kamenice z Tanvaldu, přes Velké Hamry a divokým údolím po břehu řeky nebo v její blízkosti pod zříceninou hradu Navarova až do Podspálova k soutoku s Jizerou, kde navazuje na Riegrovu stezku. Byla pojmenována po významném českém politikovi a historikovi, její první část byla dokončena v r. 1913. Kousek od Podspálova se do Kamenice vlévá potok Vošmenda, pramenící u Vysokého nad Jizerou, na jehož toku se nachází chráněná přírodní rezervace „Údolí Vošmendy“. Celková délka Palackého stezky je 20,5 km.

PODSPÁLOV – nad soutokem Jizery s Kamenicí stojí vodní elektrárna vybudovaná v letech 1921–1926. Voda do elektrárny je z Jizery přiváděna raženou štolou (dlouhou 1323 m) a zděným kanálem (437 m). V r. 1998 prošla elektrárna citlivou rekonstrukcí, dodnes slouží svému účelu a navíc je cenná i architektonicky. Právě tato vodní elektrárna je příkladem toho, jak může technika existovat v téměř dokonalé symbióze s přírodou. Od května r. 2009 je přístupná veřejnosti. Technickou památkou je také silniční most přes Kamenici, který byl v r. 1938 jako první v republice postaven šikmo na tok řeky. Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím děleného oblouku.

RIEGROVA STEZKA – turistická stezka kaňonem Jizery z r. 1909, vedoucí ze Semil do Podspálova, prochází kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí, chráněné jako přírodní rezervace. Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná nad hladinou řeky, skalní tunel i Vodní elektrárna Spálov. Naučná stezka na 15 zastaveních seznamuje s geologií, faunou a flórou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi v údolí.

Semily

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Mohlo by vás zajímat