Ze Železnice na Bradlec

Nenáročný výlet vedoucí z Železnice ke zřícenině Bradlec a zpět.

ŽELEZNICE, nám. – Železný (1 km) – odb. na vrch Železný (1,5 km) Bradlec, S rozc. (5,5 km) Bradlecká Lhota, bus (7,5 km) – Kamenec, ranč (9 km) ŽELEZNICE, nám. (10,5 km)

ŽELEZNICE – městečko leží v malebné zvlněné krajině pod horou Tábor na S a vrchy Železný a Zebín na J. První zmínky o obci pocházejí ze 12. stol., kdy tu vznikla původní osada při staré zemské Hradecké cestě. Archeologické nálezy dokládají existenci prehistorického železářství, od něhož byl odvozen název obce. Po velkém požáru r. 1826 byla Železnice obnovena v jednotném klasicistním stylu. Tato zástavba se z větší části dochovala do dnešní doby a tvoří jedinečný empírový urbanistický celek. Díky tomu bylo historické jádro Železnice prohlášeno v r. 1990 Městskou památkovou zónou.

Nalezneme zde i roubené chaloupky z konce 18. stol. Okolní naleziště rašeliny dala v r. 1904 podnět k založení lázní, které měly ve druhé pol. 20. stol. dobré výsledky v léčení dětské obrny. Městské Vlastivědné muzeum nabízí především národopisné a archeologické sbírky, ale také expozici kupeckého krámu – obchodu koloniálním zbožím s původním zařízením. Typickou ukázkou bydlení prostých lidí ve městech a na venkově je původní roubená chalupa z r. 1789.

Zajímavá je i expozice obrazů Františka Kavána. Na okraji města lze navštívit kompletně zařízený válcový mlýn a funkční Prášilův mlýn a připomenout si řemeslný fortel našich předků

ŽELEZNÝ – na kopci (370 m n. m.) stával ve 14. stol. strážní hrad, patřící rodu pánů ze Železnice. Zbytky hradu se nezachovaly – místo je narušeno těžbou štěrku. Široký rozhled po jičínské kotlině.

BRADLEC – má bohatou historii a vždy byl v držení významných českých rodů. Je možné, že jej vlastnil i císař Karel IV. Hrad položený na dvou mohutných čedičových útesech (547 m n.m.), spojených na J straně úzkým obloukovitým hřebenem, poskytoval výbornou obranu před útočníky. Ze tří stran bylo bezpečné přírodní opevnění, jen od jihu musel být povlovnější svah zabezpečen příkopy a valy. Ke hradu byl přístup od západu cestou, která vedla pod severní stranou hradu, točila se pod baštou, podél hradební zdi vstoupila do předhradí, obklopujícího ze tří stran vnitřní hrad. Příchozí musel projít celým předhradím kolem velké věže a teprve pak mohl vstoupit do hradního nádvoří.

Na pravém vrcholu se vypínala vysoká strážní věž, z níž se zachovaly zbytky tří obvodových zdí, na její S straně stávala obytná budova, z níž zbyl pouze sklípek. Od věže vedla hradební zeď k levému vrcholu, na kterém býval hlavní palác. Na JV straně se k němu přimykala půlkruhová bašta. Hrad byl velmi pevný, ale jeho dějiny jsou poměrně krátké. Zřícenina hradu Bradlec je stejně jako nedaleký Kumburk v péči Sdružení pro záchranu hradu Kumburku.

BRADLECKÁ LHOTA – v jejím centru stojí cenné pískovcové sousoší Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí z r. 1850 z mistrovské kamenické dílny Jana Zemana ze Žernova. 

Železnice

Náměstí Svobody, Železnice, 507 13