Okolo tří kopců

Náročnější výlet okolím Nové Paky má délku 37 km. Vede z Nové Paky, přes Železnici do Lomnice nad Popelkou a přes Brdo zpět do Nové Paky.

NOVÁ PAKA Česká Proseč (4 km) Úbislavice (5 km) Stav (7 km) Dřevěnice (9,5 km) Železnice (15,5 km) – Košov (23 km) Lomnice nad Popelkou (24 km) Nová Ves nad Popelkou (27 km) – křižovatka u zast. ČD Syřenov (30 km) –Krsmol (31 km) Brdo (32 km) NOVÁ PAKA (36 km)

NOVÁ PAKA – desetitisícové město, o němž existuje zmínka již r. 1357. Patřilo Kumburskému panství. Historii oblasti představuje expozice Městského muzea umístěná v Suchardově domě, v Klenotnici drahých kamenů je pak možné se seznámit s přírodními zajímavostmi oblasti. Hlavními pamětihodnostmi jsou kromě lidové architektury i Paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – významná barokní stavba z let 1709–1732 (bývalé poutní místo), kostel sv. Mikuláše na náměstí (první zpráva o něm z r. 1357, v r. 1872 přestavěn do novogotického slohu), na náměstí Mariánský sloup z r. 1716 a kašna z r. 1814. Také dřevěný řecko-katolický kostel přemístěný v r. 1930 z tehdejší Zakarpatské Ukrajiny.

ČESKÁ PROSEČ – na Z okraji osady stojí kaplička s lipami, jejichž stáří se odhaduje na 350 let. Uvnitř je sousoší Piety. Uprostřed osady sousoší sv. Trojice s dřevěnou zvoničkou.

ÚBISLAVICE – v obci původně gotický kostel Narození Panny Marie ze 14. století (později zbarokizován). V interiéru je oltářní obraz Narození Panny Marie, který je připisován K. Škrétovi a křtitelnice z r. 1664. Dřevěná stavení z počátku 19. století podkrkonošského typu – nejcennější je roubený mlýn čp. 56 (nedaleko kostela). Stál tu již v r. 1405 a domlel až v r. 1920. Pod obcí na V straně leží vodárenská nádrž Jahodnice.

STAV – nad potokem zbytky valů a příkopů tvrze. Dochovány roubené stavby. Kostelík sv. Petra a Pavla z počátku 15. stol., pozůstatek vsi Újezd, zaniklé za třicetileté války, stojí o samotě na JZ straně.

DŘEVĚNICE – první zmínky z r. 1388, bývala zde gotická tvrz. Páni z Dubé zde r. 1541 založili pivovar, později medovar. Tvrz po r. 1588 upravena renesančně a pak přeměněna na sýpku a sklad (obdélná budova s renesančním portálem a se zazděným náhrobkem Jindřicha Berky z Dubé z r. 1541). Západně od tvrze je objekt bývalé sladovny se šternberským erbem z r. 1676. V obci také barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1705 a řada roubených chalup. Na objektu staré hospody čp. 51 je portál s reliéfem řezníka a hostince. Několik soch ze 17. až 19. století. Dnes jsou Dřevěnice známy velkým volejbalovým turnajem.

ŽELEZNICE – doložena existence prehistorického železářství, od něhož je odvozen název obce. Po velkém požáru r. 1826 byla Železnice obnovena v klasicistním stylu. Tato zástavba se z větší části dochovala do dnešní doby a tvoří empírový urbanistický celek (Městská památková zóna). Okolní naleziště rašeliny dala v r. 1904 podnět k založení lázní, které měly ve druhé pol. 20. stol. dobré výsledky v léčení dětské obrny. Ve Vlastivědném muzeu národopisné a archeologické sbírky. Zajímavá expozice obrazů Františka Kavána. Na okraji města lze navštívit kompletně zařízený válcový mlýn a funkční Prášilův mlýn a připomenout si řemeslný fortel našich předků.

LOMNICE NAD POPELKOU – město má řadu typických objektů lidové architektury (památková rezervace Karlov), ale i řadu památek (novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní kašna, morový sloup, barokní kostel sv. Mikuláše z Bari, Městské muzeum a galerie, barokní zámek z 18. stol.). Patří k tradičním místům lyžařského sportu i turistiky (lyžařský areál V Popelkách s vyhlídkovou plošinou na můstku K-70, rozhledna Tábor).

NOVÁ VES NAD POPELKOU – v obci je řada cenných staveb lidové architektury, zejména usedlosti čp. 163 a čp. 226, dále bývalá kovárna čp. 30. Původně gotický kostel (zbarokizován 1769) stojící na hřbitově byl připomínán již v r. 1362. Na bočním mariánském oltáři je pozdně gotická socha Madony s Jezulátkem z počátku 16. stol.

Nová Paka

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Mohlo by vás zajímat