Z Lomnice ke Kumburku a přes Bradlec

Středně náročný výlet v délce 16 km. Z Lomnice vede na Klepandu, kde je možno udělat odbočku na hrad Kumburk, po návratu na Klepandu pokračovat na zříceninu hradu Bradlec, do Kyjí a zpět do Lomnice.

LOMNICE NAD POPELKOU Nová Ves nad Popelkou (3,5 km) Klepanda (7 km) možno odbočit na Kumburk a zpět (+ 5 km) Bradlec (8,5 km) Bradlecká Lhota (10,5 km) Kyje (12,5 km) – Chlum (15 km) LOMNICE NAD POP. (17 km)

LOMNICE NAD POPELKOU – leží v širokém úvalu říčky Popelky, tvořícím předěl mezi Českým rájem a Podkrkonoším. Poprvé je zmiňována v Dalimilově kronice k r. 1232. Pro město jsou typické stavby lidové architektury (památková rezervace lidové architektury Karlov – roubené domy s bohatě zdobenými lomenicemi, dřevěná zvonice).

I v sousední Nové Vsi nad Popelkou jsou pozoruhodné roubené stavby (čp. 30, čp. 163 a čp. 226). V 16. stol. se ve městě rozvíjela plátenická výroba, počátkem 19. stol. započala výroba proslulých lomnických sucharů a oplatek. Město má i dnes řadu zajímavostí (novogotická radnice, pomník Mistra Jana Husa, barokní kašna, morový sloup, barokní kostel sv. Mikuláše z Bari, nově restaurovaný barokní zámek z 18. stol.). V Městském muzeu a galerii jsou expozice národopisu, lidového umění, technologie zpracování lnu a expozice vývoje bydlení a bytové kultury v 16.–20. století. Lomnice nad Popelkou je tradičním místem turistiky a lyžařského sportu – v okolí jsou dva lyžařské vleky a v zimě upravované běžecké tratě (Lomnická lyžařská magistrála).

NOVÁ VES NAD POPELKOU – původně gotický kostel (zbarokizován 1769) na hřbitově připomínán již v r. 1362. Na bočním mariánském oltáři je pozdně gotická socha Madony s Jezulátkem z počátku 16. stol. Řada cenných staveb lidové architektury, zejména usedlosti čp. 163 a čp. 226 a bývalá kovárna čp. 30.

KLEPANDA – rozcestí nad Syřenovem, odkud lze odbočit ke zřícenině hradu Kumburk (2 km po červené, pak 300 m pěšky do vrchu po žluté).

KUMBURK – počátkem 14. stol. postavili páni z Vartenberka na homolovitém kopci u Nové Paky hrad, původně zvaný Goldenberk či Kolmburk, dnes Kumburk. Jeho původní podoba není známa. Na severovýchodní straně je zbytek patrně plášťové hradby, která zřejmě obíhala celé jádro. Dělostřelecké opevnění je příkladem aktivní obrany z doby okolo pol. 15. stol. Ve válcové věži byla podle pověsti vězněna Eliška Smiřická. Od r. 1621 patřil Kumburk Albrechtovi z Valdštejna. Po jeho zavraždění se zde střídali majitelé a po roce 1658 byl Kumburk pobořen. Dnes se o jeho zachování snaží Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, které vybudovalo i vyhlídkovou plošinu s nevšedním výhledem na Krkonoše i Český ráj. Pamětní deska návštěvy K. H. Máchy. Rozhled S směrem je i od rozcestí pod Kumburkem.

BRADLEC – má bohatou historii a vždy byl v držení významných českých rodů. Je možné, že jej vlastnil i císař Karel IV. Hrad položený na dvou čedičových vrcholech (547 m n.m.) poskytoval výbornou obranu před útočníky. Dodnes se zachovaly zbytky tří stěn věže a fragmenty zdí a obrysů budov.

BRADLECKÁ LHOTA – v jejím centru stojí cenné pískovcové sousoší Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí z r. 1850 od Jana Zemana ze Žernova.

KYJE – při cestě stojí za povšimnutí památkově chráněná venkovská usedlost čp. 8. Dům zde vznikl již v r. 1654.

Lomnice nad Popelkou

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo
wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)