Petr Klamt - Skleněné perle ze Zásady

Skleněné perle ze Zásady - Regionální produkt Jizerské hory.

Petr Klamt

Skleněné perle se v Jizerských horách vyrábějí po mnoho let. Ve vlastní dílně v malé obci Vlastiboř se výrobou skleněných perlí, z tradičních sklářských tyčí, zabývám od roku 2002. Pro mačkání využívám jak strojní Maturovo, tak ruční Kopalovo mačkadlo. Takto vyrobené perle se dále upravují a povrchově dokončují různými technikami: broušením, pokovováním, leptáním nebo povoskováním.

Exkurze a prodej: 

Po předchozí domluvě je možná exkurze do výroby. Zboží je možné nakoupit i na řemeslných trzích a jarmarcích během celého roku. 

Z natáčení dokumentu o Jizerských horách:

Platnost certifikátu Regionální produkt Jizerských hor:

  • 2017–2018