Lávové bochánky na Dubí hoře u Konojed

Určitě stojí zato sem nahlédnout. Zdejší bochníčky sice stojí daleko za popularitou známých varhan u Kamenického Šenova, ale zato si zde můžeme v klidu vychutnat opravdu hříčku přírody.

Kousek od Kravař si nenechte ujít zajímavý přírodní unikát. Lidově se mu říká „bochánky“ a uvidíte záhy, proč. Určitě stojí zato se na toto zajímavé místo podívat, ani nemusíte být nějak zvláště turisticky vybaveni a určitě to není vůbec namáhavé.V obci Kravaře zabočíme na konci náměstí vpravo směr obec Konojedy, je to asi 3 km.

Zaujme nás mohutný starý klášter a hospodářská stavení, nyní částečně renovováno a opravováno soukromníkem. Byl to kdysi mohutný komplex, bývalý klášter řádu servitů, později přestavěn na velký barokní zámek. Zajímavostí je skutečnost, že zde r. 1699 známý mecenáš umění a stavitel Kuksu hrabě F.A. Špork zřídil špitál pro chudé s dobře vybavenou lékárnou, navíc se zde ukrývala i část Šporkovy knihovny se zakázanými tisky (řádění jezuitů). Naposledy užívala komplex armáda.

V areálu je několik zajímavých barokních soch. Projdeme podél kamenné zdi úvozem mírně táhle vzhůru, kopírujeme vpravo zeď a hned odbočíme vlevo do lesního prostoru pod svah Dubí hory (463 m.n.m.) a záhy jsme před starým opuštěným lomem. Cedulka nás upozorní na přírodní památku včetně popisky přírodního útvaru. Hlavně nás upoutá mohutné čelo ztuhlého lávového proudu, které bylo obnaženo těžební činností. Jde o ztuhlý lávový tefrit, s výrazným sloupcovitým rozpadem.

Sloupce jsou vysoké až 8 m a silné až 75 cm, směrem nahoru jakoby zahnuté do svahu. Jsou příčně rozpukané a vytvářejí tak dojem různě na sebe naskládaných bochníčků. Jedná se o dosti ojedinělý a nezvyklý jev. Tato lokalita je od roku 1966 chráněná jako národní přírodní památka. Je tu i zajímavá chráněná vegetace (vstavač osmahlý či mochna skalní ).

Kravaře