Za rozhlednou na horu Smrk

Trasa nás dovede na nejvyšší vrchol české strany Jizerských hor - Smrk.

Průběh trasy:  Nové Město pod Smrkem, ČD – Kyselka – Streitův obrázek – Smrk, rozhledna – Nebeský žebřík – Tišina – Hubertka Bílý Potok, ČD.

Délka trasy: 16 km

Varianta: Tišina – U Červeného buku – Nové Město pod Smrkem. Celkem 17 km.

Popis trasy: Na Smrk se vydáme z novoměstského nádraží po modrých značkách. Za městem cesta stoupá kolem vodojemu k okraji lesa a zanedlouho se před námi objeví odbočka k Novoměstské kyselce. Osvěžující vodu si můžeme nabrat v jímacím domku a vzít s sebou na cestu. Okolo Kamene osvobození, který zde byl postaven k 10. výročí založení ČSR, pokračujeme na křižovatku u Streitova obrázku. Krucifix na buku připomíná pověst o novoměstském pekaři, který ho zde, tížen špatným svědomím, kdysi upevnil.

Stezka, jež odtud stoupá SZ úbočím Smrku, byla nově vytýčena teprve v roce 2000. Dovede nás až na vrcholovou plošinu a k rozhledně, jež byla slavnostně otevřena v roce 2003 za účasti mnoha osob. Její vyhlídková plošina se nachází ve výšce 18 metrů. Kromě rozhledny na Smrku najdeme i pomník básníka Theodora Körnera, který sem v roce 1809 vystoupil, či novodobou plastiku ducha Jizerských hor.

K návratu do údolí nám zpočátku poslouží stezka nazvaná pro svoji strmost Nebeský žebřík. Klesneme až na červeně značenou lesní silnici a po ní se vydáme na Tišinu, kde nás krátké odbočení vlevo přivede na skalní vyhlídku. Červené značky nás pak povedou k chatě Hubertka. Za tři čtvrtě hodiny odtud pak dojdeme až na nádraží v Bílém Potoce.

Varianta s návratem do Nového Města pod Smrkem: z Tišiny pokračujeme stále po asfaltové silnici (níže neznačené) až k rozcestí U Červeného buku. Zde narazíme na zelené značky, které nás dovedou zpět do Nového Města.

autor: Otokar Simm

Nové Město pod Smrkem