Jizerskými lesy k hejnickému chrámu

Trasa nás zavede z Bedřichova až k nádhernému chrámu v Hejnicích.

Bedřichov – Nová Louka (3 km) – Hřebínek (6,5 km) – Rauscheckova cesta – údolí Velkého Štolpichu (10 km) – vodopád Štolpichu (11,5 km) – Ořešník (13,5 km) – Hejnice, kostel (16,5 km) – Hejnice, žst./ celkem 17 km

Výlet začíná na konečné linky MHD z Jablonce nad Nisou č. 101, v Bedřichově. Kolem malé přehrady se vydáme po žlutém značení po známé lyžařské magistrále směrem na Novou Louku. Z bývalé sklářské osady zde do současnosti zbyl jen oblíbený lovecký zámeček, původní sídlo huťmistra, později přestavěné pro potřeby vrchnosti. Sklářská huť tady dýmala v letech 1756–1817.

Po opuštění klidné lesní enklávy nás bude delší čas provázet zelené značení. Mineme křižovatku U Gregorova kříže a Hejnickou cestou dojdeme na známé rozcestí zvané Hřebínek (občerstvovací kiosek). Název Hřebínek je sem vlastně přenesený, původně patřil blízkému, skutečnému „hřbítku“. Jenže pojmenování se již natolik vžilo, že na nápravu nelze pomýšlet.

Z Hřebínku naše trasa klesá údolím Malého Štolpichu po tzv. Rauscheckově cestě. Brzy se vlevo otevřou rozhledy na svahy Zadního a Předního Divočáku a před námi též do údolí až k Novému Městu pod Smrkem. Cesta lemovaná staletými buky a mohutnými skalami prudce klesá až do údolí Malého Štolpichu , k rozcestí Nad Ferdinandovem. Nad našimi hlavami se zvedají skalnaté a divoké srázy Ořešníku, korunovaného vrcholovým křížem.

Odtud je to asi půl hodiny do kopce až k vodopádu Velkého Štolpichu. Až k druhému mostu půjdeme po legendární Štolpišské silnici, dokončené v roce 1891. Spojovala Ferdinadov se Smědavou. Hukot horské bystřiny s mnoha kaskádami a obrovskými balvany v řečišti tvoří kulisu naší cesty.

Od vodopádu se červeně značená stezka vine vzhůru k Ořešníku. Vyhlídkové skalisko je dostupné od roku 1898, kdy dal hejnický odbor horského spolku vytesat strmé schodiště opatřené zábradlím. Rozhled na okolní hory a Frýdlantsko je velkolepý.

Po sestupu do Hejnic můžeme výlet ukončit prohlídkou baziliky Navštívení Panny Marie, popř. ve výstavní síni nacházející se v bývalém františkánském klášteře. Na nádraží ČD je to odtud asi 10 minut.


autor: Otokar Simm

Bedřichov